REKLAMA

Jak zachęcać do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Z każdym rokiem duża liczba osób niepełnosprawnych zaczyna pracować i spełnia się zawodowo. Wciąż jednak jest to bardzo mały odsetek osób pracujących. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego firmy nieustannie obawiają się zatrudniania osób niepełnosprawnych. Największymi przyczynami są:

a) błędne stereotypy dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Stereotypy dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych wciąż robią bardzo wiele złego. Wiele osób sądzi, że osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności nie może pracować. Nic bardziej mylnego. Możliwość pracy zawodowej zależy od posiadanego schorzenia, predyspozycji, a także chęci oraz motywacji osoby niepełnosprawnej. Jeśli osoba niepełnosprawna czuje się na siłach może swobodnie funkcjonować na otwartym rynku pracy. Wielu kierowników obawia się również, że osoba niepełnosprawna jest mniej wydajnym pracownikiem. Jest to bardzo błędny pogląd. Pracownik niepełnosprawny docenia to, że może się realizować zawodowo. Pracuje owocnie i jest bardzo lojalnym pracownikiem.

b) rygorystyczne przepisy dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Firmy bardzo często obawiają się rygorystycznych przepisów, które pozwalają im na uzyskanie statusu Zakładu Pracy Chronionej oraz zdobycia dofinansowania niezbędnego do prawidłowego przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Obecnie z pełnego dofinansowania mogą skorzystać tylko i wyłącznie firmy posiadające wymagany status Zakładu Pracy Chronionej. Dofinansowanie takie otrzymują również jedynie firmy podpisujące z pracownikiem tradycyjną umowę o pracę. Bardzo ważna jest zmiana myślenia i pozbycie się stereotypów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zmiany przepisów oraz podkreślanie plusów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych może przekonać większą ilość pracodawców do zatrudniania osób z grupą inwalidzką. Bardzo przydatne są specjalne konferencje tematyczne oraz specjalistyczne artykuły w prasie.

Korzyści płynące z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Z roku na rok coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością ruchową. Szefowie firm coraz częściej pozbywają się błędnych stereotypów dotyczących jakości pracy osób niepełnosprawnych. Wielu kierowników zaczyna zdawać sobie sprawę, że pracownik niepełnosprawny może być równie wartościowym i lojalnym pracownikiem jak pracownik pełnosprawny. Firmy zatrudniające osoby z grupą inwalidzką mogą liczyć również na dofinansowanie do przystosowania stanowiska osoby niepełnosprawnej oraz na dodatek do comiesięcznego wynagrodzenia. Wsparcia udziela PFRON.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna pracująca w oparciu o umowę o pracę ma prawo do korzystania z pakietu dodatkowych praw. Jednym z takich praw jest prawo do skrócanego czasu pracy. Z takiego przywileju mogą skorzystać osoby posiadające umiarkowany oraz znaczny stopień niepełnosprawności. Skrócony czas pracy jest ściśle związany ze stanem zdrowia niepełnosprawnego pracownika. Pełny wymiar czasu pracy może powodować brak koncentracji, a także obniżoną efektywność pracy.

Osoba niepełnosprawna przede wszystkim nie może pracować w godzinach nocnych oraz w godzinach nadliczbowych. Wymiar czasu pracy nie powinien przekraczać 8h dziennie oraz 40 h tygodniowo. Pracownik niepełnosprawny może starać się o skrócenie czasu pracy do 7h dziennie oraz 35 h tygodniowo. Jednak, aby tak się stało musi przedstawić pracodawcy specjalne zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. W innym przypadku prośba nie zostanie uwzględniona.

Zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy jest wydawane przez lekarza medycyny pracy lub w przypadku braku takiej osoby lekarza sprawującego opiekę nad konkretną osobą niepełnosprawną. Lekarz wydający takie zaświadczenie nie określa konkretnej liczby godzin pracy osoby niepełnosprawnej. Potwierdza tylko słuszność takiego skrócenia oraz ustala jego termin ważności. Wydanie takiego zaświadczenia wiąże się z potrzebą wykonania dodatkowych badań. Koszty tych badań pokrywa pracodawca. Prawo do skróconego czasu pracy nie dotyczy osób zatrudnionych m.in.: w charakterze ochroniarza czy też osoby pilnującej danego obiektu.

Osoba niepełnosprawna może również skorzystać z dodatkowej 15 minutowej przerwy, którą może m.in.: przeznaczyć na wypoczynek lub krótkie, usprawniające ćwiczenia gimnastyczne.

 

Dofinansowanie do każdej niepełnosprawnej osoby zatrudnionej na umowę o pracę.

PFRON udziela dofinansowania firmom, które zatrudniają osobę niepełnosprawną. Dzieje się tak w przypadku tradycyjnej umowy o pracę. Firmy mogą zatrudniać wszystkie osoby niepełnosprawne, które znajdują się ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Ewidencję taką prowadzi PFRON. Osoba zatrudniona musi także okazać orzeczenie o niepełnosprawności. W zależności od posiadanego stopnia firma może liczyć na konkretną kwotę comiesięcznego dofinansowania.

W roku 2014 od stycznia do marca zakłady pracy chronionej zatrudniające osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości:

– 180% najniższego wynagrodzenia – znaczny stopień niepełnosprawności
– 100% najniższego wynagrodzenia – umiarkowany stopień niepełnosprawności
– 40% najniższego wynagrodzenia – lekki stopień niepełnosprawności

O dofinansowanie mogą starać się też firmy nie posiadające statusu zakładu pracy chronionej. Wtedy firma otrzyma:

– 70% wysokości dofinansowania, które przysługuje zakładom pracy chronionej
– 90% wysokości dofinansowania w przypadku osoby z chorobą psychiczną

Od kwietnia 2014 dofinansowanie do comiesięcznego wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej wynosić będzie.

– 1800 zł – osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności
– 1125 zł – osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
– 450 zł w- osoba z lekkim stopnień niepełnosprawności.

Dzięki dofinansowaniu udzielanemu przez PFRON firmy mają szansę lepiej przygotować stanowisko pracy osoby z grupą inwalidzką.

Na pytania związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych odpowiedzą pracownicy firmy Xandia-Rafał Szybiak właściciela strony www.PartnerFirm.pl, tel. 537 990 017

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki