REKLAMA

Miejski Konkurs Marynistyczny „Polska Marynarka Wojenna, a Historia Wybrzeża Polskiego” w Jaworznie oraz Konkurs im. Anny Sokół „Eureka LOK ja to wiem” 2014r. 

KONKURS im.Anny Sokół

Dnia 20 marca 2014r. o godz. 14.00 na Strzelnicy Miejskiej w Jaworznie odbył się Miejski Konkurs Marynistyczny pt. „Polska Marynarka Wojenna, a Historia Wybrzeża Polskiego”.

Cel zawodów:

 • popularyzacja wiedzy morskiej, żeglarstwa i strzelectwa sportowego,
 • eliminacje do zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich LOK,
 • zdobywanie punktów dla szkół w klasyfikacji szkół w sporcie prowadzonej przez ZW LOK K-ce.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawodnicy zmierzyli się w czterech konkurencjach:

 1. test pisemny,
 2. strzelanie do tarczy z wiatrówki,
 3. umiejętność wiązania węzłów żeglarskich,
 4. rzut rzutką ratowniczą.

 

Po podsumowaniu punktów ogłoszono wyniki.

Kategoria: eliminacje indywidualne, szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce: Zuzanna Wróbel III LO

II miejsce: Michał Iwanowicz III LO

III miejsce: Tomasz Bergieł ZSP nr 2

Kategoria: eliminacje indywidualne, szkoły gimnazjalne:

I miejsce: Patrycja Kokoszka Gimn. nr 5

II miejsce: Karolina Węgrzyn Gimn. nr 5

III miejsce: Kuśmierczyk Kornel Gimn. nr 4

Drużynowo zwyciężyło III LO oraz Gimnazjum nr 5. Zwycięzcy przeszli do drugiego etapu, który odbędzie się w Pszczynie 12 kwietniu 2014r.

 

Po raz drugi razem z konkursem „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” odbył się konkurs imienia Anny Sokół „Eureka LOK ja to wiem” 2014r.

Celem konkursu było:

 • – Krzewienie patriotyzmu.
 • – Popularyzacja działalności związku.
 • – Pobudzenie aktywności twórczej młodzieży.
 • – Sprawdzający znajomość zagadnień z dziedzin będących w zakresie działań Ligi Obrony Kraju.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Grzegorz Myrlak Gimnazjum nr 4

II miejsce: Paulina Machul Gimnazjum nr 4

III miejsce: Patrycja Kokoszka Gimnazjum nr 5

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i książkę Anny Sokół pt.: ”Promyki słońca”.

W najbliższym czasie konkurs ten będzie przeprowadzony także dla uczniów na terenie innych miast w naszym województwie.

Na zakończenie prezes ZM LOK Jaworzno pani Krystyna Sokół podziękowała uczestnikom konkursu i życzyła powodzenia w dalszych etapach oraz w działalności szkolnych kół LOK-u. Swoje podziękowania złożyła też na ręce opiekunom szkolnym kołom LOK-u za przygotowanie młodzieży do konkursów.

Wszelkie informacje i regulaminy konkursów znajdują się na stronie www.jaworznolok.wix.com/jaworzno.

ZM LOK Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki