REKLAMA

Mieszkańcy ciągle pytają kiedy plac zabaw w Parku Lotników będzie udostępnionych dla ich pociech. Na chwilę obecną cały plac jest ogrodzony i nie można z niego korzystać. Jak poinformował nas rzecznik MZNK Piotr Jamróz szacunkowy termin zakończenia prac nad placem to wrzesień-październik.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w ubiegłym roku wykonał pierwszy etap budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Parku Lotników. Dotychczasowe wydatki związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej wyniosły w sumie ponad 419 tysięcy złotych. Szacunkowy koszt wybudowania całego placu zabaw wyniesie około 1 mln zł.

W tym roku w ramach inwestycji planowane jest wykonanie następujących prac: ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej dla dzieci, instalacji elektrycznej i teletechnicznej (plac zabaw docelowo ma być oświetlony i monitorowany). Prace budowlane będą przeprowadzone po przygotowaniu niezbędnych materiałów, tj. kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej. Po ich wykonaniu plac zabaw będzie udostępniony mieszkańcom.

Zamontowane na placu zabaw i siłowni zewnętrznej urządzenia są poddawane przeglądom okresowym i konserwacji.

Dotychczasowe wydatki na inwestycję pod nazwą „Plac zabaw w Parku Lotników”:

Opracowanie projektu – 16 709,55 zł

Opracowanie dokumentacji do projektu przyłącza energetycznego dla placu zabaw – 3075 zł

Umowa na przyłącz do sieci dystrybucyjnej – 809,77 zł

Umowa na wykonanie I etapu inwestycji – 394 555,94 zł

Nadzór elektryczny nad robotami – 4033,94 zł

Łącznie: 419 184,20 zł brutto

25 KOMENTARZE