Przyjęcie oświadczenia jest efektem spotkania do którego doszło w siedzibie gliwickiego oddziału Instytutu Onkologii, zainicjowanego przez marszałka Wojciecha Saługę i dyrektora placówki prof. Leszka Miszczyka. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści z województwa.

REKLAMA

„Cieszę się, że reprezentujemy dzisiaj cały region i walczymy wspólnie w jednym celu, bo to sprawa za, a nie przeciw. To wspólne stanowisko wielu środowisk u którego podstaw leży walka o rozwój instytutu, ale także dobro pacjentów. Dobrze, że dyskutujemy o tak istotnych sprawach i wierzę, że nasz wspólny głos będzie w Warszawie lepiej słyszalny” – przekonywał marszałek Wojciech Saługa.

U podstaw tego rozwiązania leży niesprawiedliwy podział środków finansowych wypracowywanych w gliwickim oddziale. Dzisiejsze spotkanie było kolejnym krokiem w drodze do jego usamodzielnienia i wpisuje się w trwającą w regionie kampanię. W tej sprawie zebrano kilkanaście tysięcy podpisów mieszkańców regionu. Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu marszałek Wojciech Saługa zaprosił także do rozmów na temat utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii premier Beatę Szydło.

Oto treść stanowiska przyjętego przez parlamentarzystów obecnych w trakcie spotkania w gliwickim oddziale Instytutu Onkologii. Propozycję jego podpisania i treść oświadczenia zaproponował marszałek Wojciech Saługa:

„My, parlamentarzyści województwa śląskiego, wyrażamy poparcie dla utworzenia samodzielnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Niezależność tej szczycącej się wybitnymi osiągnięciami medycznymi i naukowymi placówki to właściwy krok na drodze ku dalszemu rozwojowi i jeszcze skuteczniejszej działalności na rzecz walki z chorobami nowotworowymi.

Idea utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach cieszy się szerokim poparciem społecznym w województwie śląskim. Jako parlamentarzyści województwa śląskiego chcemy dołączyć do wspólnego głosu lekarzy, mediów i mieszkańców”.

 

Dotychczas gliwickie Centrum Onkologii zmuszone było przekazywać do placówek w Warszawie i Krakowie ok. 82,6 mln zł. Dla porównania na wszystkie działania związane ze zdrowiem w tegorocznym budżecie województwa śląskiego zapisano kwotę 74 mln zł. To jednak nie koniec ewentualnych strat, gdyż w październiku 2015 roku zażądano kolejnych 65 mln zł. Biorąc pod uwagę ambitne plany gliwickiego oddziału Centrum Onkologii, związane z wdrożeniem opiewającego na 223 mln zł rozwoju instytutu, poprzez m.in. zakup nowoczesnego sprzętu i modernizację placówki, remont bloku operacyjnego i budowę nowej sali operacyjnej, tak duża strata wypracowanych zysków może ten plan uniemożliwić.

Tekst BP slaskie.pl

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki