REKLAMA

Zapewne nie raz słyszałeś o tym, że duże marki i firmy sponsorują na przykład jakąś imprezę dobroczynną, albo dofinansowują wycieczkę szkolną dla dzieci. To ważne, by lokalne przedsiębiorstwa niezależnie od tego, jakiej są wielkości, pamiętały o mieszkańcach swojego regionu i pomagały im jak tylko mogą. Specjalnie dla tych, którzy myślą o wprowadzeniu działań CSR w swoich przedsiębiorstwach sprawdziliśmy, co jeszcze robią polskie firmy i jak angażują się społecznie w życie sportowe, kulturalne i działalność charytatywną. Być może te przykłady zainspirują również Twoją organizację?

Działalność charytatywna

Najczęściej i najchętniej wybierany przez firmy punkt, który jest na tyle rozległy, że ciężko byłoby go opisać wyłącznie słowami „wpieranie fundacji”. Firmy, które decydują się na wsparcie w ramach programu społecznej odpowiedzialności biznesu działalności charytatywnej angażują się zarówno w dofinansowanie paczek świątecznych dla dzieci z biednych rodzin, przekazywanie środków pieniężnych i potrzebnych sprzętów na rzecz szpitali czy domów seniora, a także wspierania, również swoim własnym personelem w formie wolontariatu, funkcjonowania placówek takich jak domy pomocy społecznej czy domy dziecka. Pomoc, również w formie CSR, ma bowiem nie tylko wymiar materialny, ale również temporalny – czas jest bowiem jednym z ważnych składników pomocy bliźniemu i niejednokrotnie jest on znacznie cenniejszy niż przeznaczone pieniądze.

Sport

W tym wymiarze najbardziej liczy się działalność sponsorska i organizowanie różnych turniejów sportowych. Najczęściej są to mecze piłki nożnej, tak jak na przykład w przypadku firmy http://topaz24.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc/, która od wielu lat wspiera lokalne drużyny dzieci i młodzieży. To ważne, by w młodych ludziach zawczasu rozwijać pasję do uprawiania sportu i zapewniać im warunki do tego, by mogli ćwiczyć. Dlatego właśnie wiele przedsiębiorstw prócz dofinansowania zawodów sportowych, decyduje się np. na wybudowanie boiska w lokalnej szkole, czy wyposażenie sali gimnastycznej w odpowiedni sprzęt.

Kultura

Ostatnią najpowszechniejszą tendencją akcji CSR jest wspieranie rozwoju kultury w regionie. Może być to zarówno dofinansowanie dla teatru czy galerii sztuki, ale także wspieranie muzeum folkloru czy przeznaczenie pieniędzy na renowację jakiś zabytkowych budynków w mieście. Bardzo często jest to również organizowanie muzycznych lub artystycznych warsztatów dla dzieci lub zaproszenie do miasta jakiegoś przedstawiciela kultury na spotkanie, w którym mogliby uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Każdy aspekt jest zawsze doceniany, niemniej niż pozostałe działania CSR.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki