Już tylko dwa miesiące zostały właścicielom nieruchomości zlokalizowanych w dzielnicach Bory i Warpie, a także przy ul. Koniówka i Lipnika na podłączenie się do miejskiej kanalizacji. Do przyłączenia się do kanalizacji zachęca rzecznik prasowy MPWiK Sławomir Grucel.

REKLAMA

Od czerwca strażnicy miejscy w towarzystwie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji kontrolują posesje pod względem podłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz pod względem szczelności szamb. Sprawdzane są dokumenty m.in. umowy dotyczące odbioru ścieków. Łatwo więc porównać ilość zużytej wody z ilością wywożonych ścieków. Niestety, ta analiza często ujawnia rozbieżności.

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej wydaje się pod względem ekonomicznym najbardziej uzasadnionym rozwiązaniem patrząc chociażby na obecne, wysokie koszty wywozu jednego metra sześciennego nieczystości przez beczkowozy oraz koszty wykonania ekspertyzy szczelności zbiornika. Ponadto podłączenie się do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe, a całość prac można zlecić wodociągom. Przyłącze zostanie wybudowane z 10-letnią gwarancją.

Termin budowy przyłączy upływa 30 września tego roku. Warto też pamiętać, że kto nie wywiązuje się z obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej lub w jego dokumentach będą istotne niezgodności, może spodziewać się mandatu w wysokości 500 zł oraz liczyć się z koniecznością wykonania ekspertyzy szczelności szamba. Natomiast za nielegalne pozbywanie się nieczystości płynnych z posesji może grozić mandat nawet do 10 000 zł.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki