Telewizor, komputer, cyfrowy aparat fotograficzny i czytniki e-booków można będzie wygrać w wakacyjnym konkursie ogłaszanym przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA dla nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych w województwie śląskim.

REKLAMA

Przedmiotem konkursu jest nadesłanie scenariusza lekcji szkolnej dotyczącego wiedzy o wodzie, jej pozyskiwaniu, uzdatnianiu i zasad dbania o dobrą jakość w obiektach GPW. Prace powinny dotyczyć lekcji z biologii i przyrody, chemii, fizyki, historii lub zajęć interdyscyplinarnych, łączących elementy wszystkich dziedzin.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o specyfice systemu zaopatrzenia w wodę, którym administruje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, promocja efektów działania systemu zaopatrzenia w wodę oraz obiektów wchodzących w jego skład oraz zapoznanie uczestników konkursu z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów GPW SA i ich znaczeniem.

Scenariusze konkursowe zgodne z regulaminem należy nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską wraz z, dostępnym w załączniku do regulaminu, zgłoszeniem w nieprzekraczalnym terminie 20 września 2016 r. do 15.30. na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 (z dopiskiem „konkurs na scenariusz lekcji”). lub pocztą elektroniczną (email) na adres: konkurs@gpw.katowice.pl. Momentem złożenia scenariusza lekcji będzie data wpływu do organizatora.

W skład komisji konkursowej oceniającej pracę wejdą eksperci z GPW oraz ośrodka metodycznego dla nauczycieli. Jury przedłoży Zarządowi propozycje rozstrzygnięcia konkursu, który przyzna nagrody rzeczowe w kategoriach szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Wręczenie nagród odbędzie się w strefie edukacji o wodzie podczas Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej  26 października 2016 r.

Nagrodzone scenariusze będą publikowane na stronach internetowych Spółki i Laboratorium GPW a także popularyzowane w dodatkach w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Zachodnim.

Szczegóły na : https://www.gpw.katowice.pl/aktualnosc,492,wartosciowe-nagrody-w-konkursie-gpw-dla-nauczycieli-na-scenariusz-lekcji-o-wodzie.php

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki