Już wkrótce na stronie internetowej jaworznickiej policji ruszy aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Dzięki temu innowacyjnemu narzędziu internetowemu mieszkańcy będą mogli dzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi wszelkich zagrożeń występujących w ich sąsiedztwie.

REKLAMA

„Mapa” jest już dostępna od 1 lipca na terenie województwa podlaskiego, pomorskiego, a także na stronach internetowych stołecznej Policji. We wrześniu program ruszy w całej Polsce.

Krajowa Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na ma celu służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:

  • w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych;
  • drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;
  • trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Zobacz także: Zatrzymany sprawca przemocy w rodzinie

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w naszej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

UWAGA! „Mapa” nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki