W czwartek, 29 września o godzinie 8:30 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Tym razem w planowanym porządku obrad znalazło się 10 punktów.

REKLAMA

Harmonogram sesji:

  • Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
  • Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Jaworznie za 2015 r.
  • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna.
  • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016 – 2026.
  • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu.
  • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2016 r.
  • Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
  • Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
  • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.
- REKLAMA -


Zewnętrzne linki