Ministerstwo Sportu podpisało ze Stadionem Śląskim umowę o dofinansowanie na wprowadzenie na obiekcie funkcji lekkoatletycznej na kwotę 10 mln zł.

REKLAMA

Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa stadionu lekkoatletycznego na Stadionie Śląskim w Chorzowie” w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Zobacz także: Pół miliarda na transport niskoemisyjny

Jak czytamy w umowie jej przedmiotem jest budowa areny lekkoatletycznej dla stadionu I klasy IAFF z dziewięciotorową 400-metrową bieżnią, 3 skoczniami do skoku o tyczce, 3 skoczniami do trójskoku i skoku w dal, rowem z wodą do biegu z przeszkodami, 2 rozbiegami do skoku wzwyż, 2 rzutniami do rzutu oszczepem, 2 rzutniami do pchnięcia kulą i 2 do rzutu młotem i dyskiem. Oprócz tego w umowie zaznaczono konieczność przebudowy technicznej obiektu m.in. rozbiórkę istniejącego odwodnienia toru żużlowego i wyburzenie fosy odwadniającej i wbudowanie na jej miejscu kanału technicznego, czy wprowadzenie instalacji pomiaru czasu.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego to niespełna 29,6 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 10 mln zł, z czego 1,8 mln w 2016 roku i 8,2 mln zł w roku przyszłym. Termin zakończenia zadania ustala się na 30 września 2017 roku.

Stadion Śląski obowiązuje porozumienie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Zakłada ono udostępnienie obiektu na zasadzie pierwszeństwa do treningów i zawodów organizowanych przez PZLA. Wykorzystaniem obiektu stadionu oraz tras w Parku Śląskim zainteresowany jest także Polski Związek Biathlonu, w porozumieniu z którym powstaje strzelnica. Wojewódzka arena pozostanie także miejscem organizacji koncertów, wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

„Jesteśmy zadowoleni z takiego rozstrzygnięcia. Wciąż myślimy jak wypełnić ten obiekt treścią. Stadion Śląski to nie tylko piłka nożna, marzy nam się, by obiekt był lekkoatletycznym stadionem narodowym i by mogli tu trenować przyszli mistrzowie”powiedział marszałek Wojciech Saługa.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki