Wydaje się, że o dopalaczach i narkotykach oraz o skutkach, jakie niesie ze sobą ich zażywanie, zostało powiedziane już wiele. Mimo prowadzonych akcji profilaktycznych, ciągle rośnie liczba młodych ludzi sięgających po używki.

REKLAMA

O skutkach uzależnienia w Bibliotece Miejskiej opowiadał uczniom z I LO oraz z III LO Dariusz Pietrek ze Śląskiego Centrum Profilaktyki. Jak mówi, jego celem nie jest szokowanie uczniów statystykami uzależnień i zgonów spowodowanych przedawkowaniem, tylko rozmowa z uczniami.

bibliotekaMłodzi ludzie coraz częściej sięgają po dopalacze, kuszeni ich ceną oraz działaniem zbliżonym do narkotyków. Przyczyną zażywania środków psychoaktywnych może być chęć zaimponowania kolegom. Dariusz Pietrek wymienia także inne powody, z którymi zetknął się podczas pracy z młodzieżą.

Dariusz Pietrek prowadzi swoje zajęcia z młodzieżą w formie warsztatowej. Uczniowie nie tylko słuchają, ale przede wszystkim rozmawiają, dopytują i dyskutują. Zajęcia prowadzone w Bibliotece są częścią cyklu „Dokonywać wartościowych wyborów”.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki