Radny Marcin Kozik złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników Urzędu Miejskiego w Jaworznie, polegającym na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu przez funkcjonariuszy publicznych Biura Promocji i Informacji.

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

REKLAMA

Zdaniem radnego przejawia się to w zawieraniu niekorzystnych finansowo dla urzędu umów na promocję miasta.

zawiadomienie-kozikSprawa jest pokłosiem październikowej sesji rady miejskiej, podczas której został poruszony temat umów cywilno-prawnych.

Przypomnijmy – od kilku miesięcy radny Kozik domagał się upublicznienia rejestru umów zawieranych przez Urząd Miejski i jednostki mu podległe. Gdy dotarł do materiałów okazało się, że urzędnicy lekką ręką potrafią wydać np. 2 tysiące złotych za banner internetowy reklamujący zajęcia sportowe oraz ponad 400 zł za reklamę w gazecie, podczas gdy prowadząca zajęcia otrzymuje za swoją pracę około 1 tysiąca złotych. Przykładów jest znacznie więcej…Zobacz także: Ile kosztuje PR Silberta? 84 tys. zł dla firmy Tury.