W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które zainteresowane są pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na rozwój.

REKLAMA

W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy z Jaworzna, a także osoby, które planują założyć swój biznes.

Spotkanie zorganizowane w Jaworznie jest częścią cyklu bezpłatnych spotkań informacyjnych wprowadzających do tematyki funduszu na latach 2014-2020.

Podczas spotkania można było zapoznać się z ofertą funduszy unijnych na rozwój firm, w tym szczególnie na wdrażanie innowacyjnych technologii. Przedstawione zostały także oferta szkoleń i doradztwa dla sektora MŚP finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

Spotkanie miało przede wszystkim charakter informacyjny. Przedsiębiorcy oraz osoby planujące otwarcie własnej firmy mogły uzyskać potrzebne informacje na temat pozyskiwania z funduszy europejskich dotacji i środków na rozwój działalności firmy.

Przedsiębiorczy pozytywnie oceniają organizację takich spotkań informacyjnych. Jest to dla nich szansa na pozyskanie przydatnych i szczegółowych informacji o sposobach pozyskiwania funduszy na rozwój własnej działalności gospodarczej lub jej rozpoczęcie.

Organizatorami spotkania z przedsiębiorcami byli Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki