Szczakowa – początkiem ubiegłego roku ruszyła przebudowa kanalizacji sanitarnej w tej dzielnicy. Praca obejmowała wymianę ponad 3,5 km sieci za kwotę 2,6 mln zł, z czego 266 tys. zł pochodziło ze środków WFOŚIGW w Katowicach.

REKLAMA

Centrum – W drugim kwartale 2016 roku uporządkowano system kanalizacyjny w ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Na odcinku 300 metrów – od ulicy Drabika do ulicy Chrząstówki wybudowano kanalizację sanitarną. Stworzyło to szkielet dla rozbudowy systemu sanitarnego w ulicy Chełmońskiego i Chrząstówka. Ten kilometrowy odcinek kanalizacji, obsługujący 45 posesji, będzie gotowy końcem stycznia 2017 roku.

Jeleń-Łęg – W ramach V fazy jaworznickiego projektu i na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie w październiku rozpoczęły się roboty kanalizacyjne w dzielnicy Jeleń Łęg, w ulicy Śląskiej i Paderewskiego.

Również w październiku przystąpiono do budowy nowego układu sanitarnego w ulicy Krakowskiej, Insurekcji Kościuszkowskiej, 1 Maja, Rodziewiczówny, Pstrowskiego. Razem blisko 3 kilometry sieci dla 114 posesji. Oprócz tego w 2016 roku MPWiK zakończył budowę infrastruktury technicznej w ulicach Wandy i Świstackiego.

W mijającym roku służby wodociągowe wyremontowały 90 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 4231 metrów. Od podstaw dla nowych klientów powstało ponad 140 przyłączy kanalizacyjnych.

Dużo działo się także w innych sferach niż tylko same inwestycje. Wraz ze Strażą Miejską prowadzone były kontrole posesji pod względem szczelności szamb, ich systematycznego opróżniania oraz posiadania przez mieszkańców odpowiednich dokumentów potwierdzających wywóz.

Ponadto w 2016 roku cena wody i ścieków nie uległa zmianie. Woda, której cena w 2014 została obniżona o 16 groszy, została utrzymana na poziomie 5,23 zł, a ścieki na poziomie 8,95 zł za metr sześcienny.

W 2016 roku MPWiK jako pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo wodociągowe zakupiło Mobilny System do Dezynfekcji Sieci Wodociągowej tzw. „ozonatorkę”, która w swej pracy wykorzystuje i bazuje na ozonie. Środku powszechnie stosowanym do uzdatniania wody na ujęciach. System sprawdza się głównie przy dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowych, a także przy dezynfekcji infrastruktury technologicznej.

Spółka opracowała już projekty budowlane dla stworzenia sieci sanitarnej w osiedlu Byczyna i Dąbrowa Narodowa. Te dwa zadania będą stanowić inwestycyjne i finansowe wyzwanie firmy na lata 2017 – 2018.