REKLAMA

Bardzo wiele osób zastanawia się, czy jeśli podpiszą umowę pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających, to są nią związani. Czy jeśli podpiszemy dokument, a nie będziemy, najogólniej rzecz ujmując, trzeźwi, to czy taka umowa w jakikolwiek sposób nas obowiązuje? Poniższy artykuł, w znaczącym stopniu przybliży państwu tę właśnie kwestię.

Czym jest wada oświadczenia woli?

O wadach oświadczeń woli kodeks cywilny mówi w artykułach 82 do 88. Do najważniejszych wad oświadczeń woli, czyli tego, co potencjalnie może stanowić o tym, że nasze oświadczenie woli będzie nieważne, należą przede wszystkim: groźba, brak świadomości, pozorność, błąd czy też podstęp. Jeśli chodzi o brak świadomości, który jest zdecydowanie najczęstszym błędem, jeśli mowa o oświadczeniach woli, to kodeks cywilny mówi w tym przypadku o nieważności oświadczenia woli. Nieważne jest bowiem oświadczenie woli, w którym składający takie oświadczenie, znajduje się w stanie wyłączającym podejmowanie racjonalnych decyzji i co najważniejsze: świadomych decyzji. Warto mieć ten fakt na względzie, jeśli w ogóle rozważamy unieważnienie oświadczenia woli.

Usługi adwokackie na stronie km-law.pl

Groźba i podstęp

Nie inaczej, jeśli mowa o unieważnieniu oświadczenia woli, jest w przypadku, kiedy składający zostanie do jego złożenia zmuszony, bądź też – oświadczenie woli zostanie wywołane podstępem. To także, z punktu widzenia prawa, umożliwia nam unieważnienie złożonego przez nas oświadczenia woli. W przypadku groźby, składający może odmówić złożenia, albo też – jeśli rzeczywiście groźba jest na tyle poważna – może je złożyć, po czym jak najszybciej powinien zgłosić się do prawnika w celu zgłoszenia takiego faktu.

Świadomość, że nie zawsze nasze oświadczenie woli jest ostateczne i że są pewne aspekty, które możemy określić jako wady oświadczenia woli, jest bardzo ważna. Warto zatem mieć tę kwestię na względzie, jeśli złożyliśmy oświadczenie woli, ale nie będziemy pewni, czy w świetle prawa jest ono ważne.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki