Lekcja o wodzie dla niewidomych dzieci i o nowych wyzwaniach GPW w 2017 roku

Pierwszą w Polsce ścieżkę edukacyjną w alfabecie Braille’a o tym skąd się bierze woda w kranie, prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA Łukasz Czopik przekazał niewidomym dzieciom z Ośrodka w Ziemięcicach.

REKLAMA

O tym, że wiedza ta może być ciekawa i intrygująca przekonano się podczas październikowych Hydrotargów w Sosnowcu, gdzie w ramach największej w kraju lekcji o wodzie, strefę edukacji, zorganizowaną przez GPW zwiedziło ponad tysiąc uczniów.

gpw1Kolejna lekcja nieprzypadkowo odbyła się 7 lutego 2017 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ziemięcicach koło Zbrosławic. To najbliżsi sąsiedzi najstarszej na Śląsku Stacji Wodociągowej „Zawada”, która znajduje się ledwie 3 km od siedziby Ośrodka. To początek wspólnych akcji i działań, wycieczek pozwalających dzieciom niewidomym i chorym przeżyć przygodę z wodą jako najcenniejszym na Ziemi surowcu. Tak jak ich zdrowi rówieśnicy i oni teraz poznają wiedzę o tym skąd bierze się woda w kranie i co trzeba zrobić, żeby woda z jeziora i rzeki nadawała się do picia.

gpw2Partnerami w tych przedsięwzięciach będą opiekunowie dzieci z tego, wyjątkowego w skali kraju, ośrodka, który działa od września ubiegłego roku. Placówka, obejmująca swym zasięgiem dzieci z całego województwa śląskiego, zbudowana jest na wzór podobnych ośrodków w Niemczech. Powierzchnia pawilonów to 2.400 metrów kwadratowych i 18 sal do zajęć dydaktycznych dla. 100 podopiecznych z różnymi zaburzeniami. Na miejscu znajduje się też internat dla 50-rga dzieci. Koszt budowy wyniósł 15 mln złotych, a przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego oraz Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym.

gpw4O tym jak ten potencjał wykorzystać dla dzieci, ich rodziców ale także dla mieszkańców gminy Zbrosławice, mówiono podczas konferencji prasowej prezesa GPW Łukasza Czopika, wójta Zbrosławic Wiesława Olszewskiego i dyrektor Ośrodka Karoliny Galli oraz Krystyny Gwizdoń z Fundacji Pomocy Niewidomym.

Była to też okazja do poinformowania dziennikarzy o najważniejszych planach jakie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów zamierza zrealizować w 2017 roku. Specjalnie na terenie gminy Zbrosławice, w pobliżu Karchowic, czyli tam, gdzie ponad 130 lat temu zaczęto budować śląski wodny skarb można dziś śmiało mówić nie tylko o nowych wyzwaniach ale wręcz o rewolucji technicznej na historyczną skalę jaką finalizować wkrótce będzie GPW.

Chodzi o rozpoczętą już przebudowę podsystemu zaopatrzenia w wodę Będzina, Łaz i części Dąbrowy Górniczej. Od kilkunastu lat w tych miastach pojawiał się problem związany jest ze zmienną jakością dostarczanej wody. Teraz posiłkując się wieloma opracowaniami, koncepcjami, symulacjami, współpracując z jednostkami badawczo-rozwojowymi podjęto decyzję, aby w ciągu najbliższych czterech lat górską wodę z ujęcia na Sole w Czańcu przetłoczyć do rejonów w Zagłębiu, dotychczas zaopatrywanych z lokalnych źródeł głębinowych.

gpw6Będzie to kosztowało ponad 70 mln złotych, a pierwszych efektów należy spodziewać się już w przyszłym roku. Ta operacja z jednej strony wymaga przeregulowania całego systemu, z drugiej zaś budowy kompaktowych, nowoczesnych stacji uzdatniania wody oraz symulacji zachowania się systemu. Wspomoże nas w tym – mówił prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Łukasz Czopik- prototypowy, chyba największy w Polsce, model hydrauliczny sieci, który na razie działa w ograniczonym zakresie, ale docelowo obejmie całą sieć. Będzie on w stanie zasymulować, jak zachowa się woda w rurach, kiedy wyłączona zostanie któraś stacja czy zmniejszymy ciśnienie. Pozwoli nam to m.in. ocenić, z którego źródła taniej i szybciej będzie w danym momencie podać wodę. To naprawdę imponujące narzędzie pozwalające bardzo skutecznie, szybko i efektywnie dostosowywać naszą 900- kilometrową sieć do każdych potrzeb odbiorców. Chcemy przedstawić ten model jeszcze w 2017 roku- zapowiedział prezes Łukasz Czopik.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ