Podczas prowadzonych prac eksploatacyjnych związanych z monitoringiem i uzyskaniem informacji na temat jak szkody górnicze wpłynęły na stan techniczny kolektora przebiegającego przez tereny leśne w rejonie Zakładów Chemicznych Azot doszło do rozszczelnienia „bajpasu”.

REKLAMA

Prace polegały na czyszczeniu odcinków kolektora, a następnie inspekcji wewnątrz przewodów, za pomocą specjalistycznej kamery. Wymagało to korkowania kolektora i przekierowywania ścieków „bajpasem”, a następnie czyszczenia wyłączonego chwilowo odcinka za pomocą odpowiednich wozów ssąco płuczących. W tym czasie, niespodziewanie awarii uległ wymieniony wyżej korek pneumatyczny, co spowodowało chwilowy wypływ ścieków z komory kanalizacyjnej na tereny leśne. Obecnie trwają prace związane z porządkowaniem zalanego terenu, które są na ukończeniu.

Jak informuje rzecznik prasowy MPWiK Sławomir Grucel prowadzone prace nie mają żadnego wpływu na ciągłość i stałość w odbiorze ścieków.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki