REKLAMA

Podobnie jak w przypadku adwokatów czy radców prawnych, notariusze, jako przedstawiciele zawodu prawniczego, nie mają możliwości klasycznego reklamowania się. Zgodnie z aktualnymi orzeczeniami nie można również pozycjonować czy w inny sposób promować ich stron internetowych. Jak zatem notariusz ma dbać o swój pozytywny wizerunek?

Notariusz – uczciwy fachowiec, o doskonałych referencjach

Klient wybierający kancelarię notarialną, z którą nawiąże współpracę czy choćby jednorazowo zdecyduje się na skorzystanie z jej usług, bierze zwykle pod uwagę wiele kryteriów. Zależy mu na skorzystaniu z usług eksperta, o dużej renomie i dobrym wizerunku w branży. Notariusz powinien zadbać o swój personal branding, czyli budowanie marki osobistej fachowca. Pytanie tylko, w jaki sposób może tego dokonać, skoro nie ma prawa do reklamowania się.

Strona internetowa notariusza

Czy notariusz ma prawo do posiadania własnej strony internetowej? Z dniem 15 maja 2015 roku weszła w życie uchwała Krajowej Rady Notarialnej w sprawie stron notariuszy. Za stronę internetową notariusza uważa się stronę z informacjami dotyczącymi takiej osoby lub jego kancelarii. Dopuszcza się posiadanie przez notariusza tylko jednej strony www. Tworzy ją, utrzymuje i aktualizuje Krajowa Rada Notarialna ze środków własnych, na podstawie wzoru uzgodnionego z radami izb notarialnych, choć może ona powierzyć tworzenie i administrowanie stron internetowych notariuszy spółce Rejestry Notarialne Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Strona notariusza powinna zawierać wyłącznie informacje potrzebne osobom zainteresowanym w dokonaniu na ich rzecz czynności notarialnej. Między innymi mogą się w jej obrębie znaleźć:

  • dane osobowe notariusza, wraz z tytułem naukowym,
  • data powołania na notariusza,
  • forma prowadzonej kancelarii,
  • informacja o znajomości języków obcych przez notariusza,
  • adres kancelarii wraz z adresem e-mail i mapą dotarcia,
  • numery rachunków bankowych kancelarii,
  • numer telefonu i faksu,
  • godziny urzędowania kancelarii,
  • informacja o usytuowaniu kancelarii w budynku,
  • informacja o parkingu.

Notariusz powinien osobiście dbać o należyty wizerunek notariatu i samorządu notarialnego w sieci internetowej. Musi zapewniać prawdziwość i aktualność informacji znajdujących się na jego stronie.

Reklama strony internetowej notariusza

Sam fakt posiadania strony internetowej przez notariusza nie jest zabroniony uchwałą Krajowej Rady Notarialnej. Jednak już jej pozycjonowanie będzie niedopuszczalne. Nie można więc zlecić działań pozycjonujących zewnętrznej firmie dla strony notariusza, pod wskazane frazy, np. notariusz Warszawa, celem wywindowania witryny na jak najwyższe miejsca w wyszukiwarce internetowej. Takie zlecanie sztucznego pozycjonowania strony internetowej jest niedozwolone, podobnie jak posiadanie indywidualnych stron www przez przedstawicieli zawodu. Notariusz ma obowiązek usunąć z sieci informacje o sobie i swojej kancelarii, z wyraźną prośbą o odesłanie do strony notariatu, gdzie będzie prowadzony jego profil.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki