Pozew zbiorowy i opłaty likwidacyjne, czyli jak radzą sobie klienci nieuczciwych towarzystw ubezpieczeniowych

REKLAMA

Jeszcze do niedawna, a często także i dzisiaj, wiele firm z branży ubezpieczeniowej, zamieszczało lub zamieszcza w swoich umowach zapis dotyczący opłat likwidacyjnych, co dotychczas pozwalało i w niektórych wypadkach wciąż pozwala na praktycznie całkowitą eliminację ryzyka rozwiązania przez klienta zawartej umowy. Jak się okazało tego typu praktyki były i są nieuczciwe, i jak dotąd wprowadziły wielu klientów towarzystw ubezpieczeniowych w poważne problemy finansowe. Na szczęście sytuacje takie mają swoje rozwiązanie, między innymi w pozwach zbiorowych.

Nieuczciwe praktyki pozostają bez konsekwencji? Niekoniecznie.

Jeszcze do niedawna wiele nieuczciwych firm, nie tylko z branży bankowej, finansowej, czy ubezpieczeniowej, ale także na przykład motoryzacyjnej, czy turystycznej, nie ponosiło żadnych konsekwencji w związku ze stosowaniem nie do końca zgodnych z prawem i zasadami etyki biznesowej praktyk. W przypadku umów ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nieuczciwym zabiegiem było między innymi zamieszczanie w warunkach umowy zapisu dotyczącego opłat likwidacyjnych. Wielu klientów padło w ten sposób ofiarą niemożności odstąpienia od umowy bądź uczynienia tego przy spełnieniu warunku w postaci odstąpienia znacznej części lub całości zgromadzonych na lokacie oszczędności. O ile wcześniejsze przesłanki dotyczące wystąpienia z pozwem przeciwko nieuczciwej firmie dotyczyły raczej niewielkich kwot pieniężnych, niewspółmiernych do ponoszonego w związku z wnoszonym pozwem wysiłku, o tyle w przypadku tzw. polisolokat gra toczyła i toczy się o znacznie większe sumy. Stąd tez większe zainteresowanie klientów towarzystw ubezpieczeniowych tego rodzaju rozwiązaniem.

Pozew zbiorowy – możesz dołączyć do tych, którzy wspólnie walczą przeciw nieuczciwemu ubezpieczycielowi

Wielu klientów poszkodowanych w kwestii nieuczciwych polisolokat przystąpiło do wytoczonych towarzystwom ubezpieczeniowym pozwów zbiorowych. Wielu klientów wciąż dołącza do licznego grona osób walczących w ten sposób. W ten sposób poszkodowani klienci dają sobie naprawdę realną szansę na odzyskanie swoich oszczędności. Co wyróżnia pozew zbiorowy?

Pozew zbiorowy może złożyć grupa składająca się z co najmniej 10 osób. Jak je znaleźć? Najlepiej podjąć w tym celu współpracę z odpowiednio wyspecjalizowaną w danym temacie kancelarią prawną. Poza tym grupa potrzebuje w pozwie zbiorowym formalnego reprezentanta, zatem adwokat lub radca prawny będą tutaj niezbędni. Pozew zbiorowy to z pewnością łatwiejszy sposób na dochodzenie swoich praw, zwłaszcza dla osób niekoniecznie odnajdujących się w prawniczej rzeczywistości.

Jeśli i Ty pragniesz odzyskać opłatę likwidacyjną lub bezszkodowo rozwiązać zawartą umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym wejdź po prostu na http://www.polisolokaty.com/pozwy-zbiorowe/aegon/

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki