TAURON wspiera kształcenie kadr technicznych dla energetyki i górnictwa

Praktyki zawodowe w spółkach Grupy TAURON, dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach tzw. bloku energetycznego, prelekcje dotyczące funkcjonowania branży energetycznej oraz gwarancje zatrudnienia dla najlepszych uczniów z klas patronackich – to tylko niektóre z elementów zainicjowanego programu współpracy TAURONA z zespołami szkół o profilu technicznym w Libiążu i w Krzeszowicach.

REKLAMA

27 lutego, w obecności Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury i Budownictwa, TAURON podpisał porozumienia ze szkołami średnimi z Krzeszowic oraz Libiąża. Współdziałanie ma na celu promowanie edukacji techników energetyków oraz górników odkrywkowych i jest odpowiedzią na powstającą lukę pokoleniową w tych zawodach.

Cieszę się, że podejmowane są działania, które mają zapewnić młodemu pokoleniu dobrą przyszłość – zdobycie wykształcenia technicznego i możliwość pracy w wiodących firmach. TAURON zapewnia energię dla polskiej gospodarki. Teraz pomoże również wykształcić młode kadry, które będą w przyszłości gospodarkę, w tym także infrastrukturę, rozwijać. Energetyka ma ścisły związek z infrastrukturą i budownictwem. Jestem przekonany, że wszyscy uczniowie klas patronackich, dzięki współpracy szkół z TAURONEM, poznają najnowsze technologie i znajdą swoją drogę zawodową w obszarach związanych z infrastrukturą i energetyką – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Na mocy podpisanych porozumień pod patronatem TAURONA w Zespole Szkół w Libiążu powstanie klasa o profilu technik energetyk, a w Zespole Szkół w Krzeszowicach technik górnik odkrywkowy.

– Tworzenie programu wspierającego kształcenie przyszłych pokoleń fachowców jest kolejnym krokiem w realizacji odpowiadającego potrzebom działalności spółek Grupy TAURON, modelu współpracy między nauką a przemysłem. Naszą intencją jest współpraca ze szkołami, kształcącymi w zawodach, których kwalifikacje pokrywają się z oczekiwaniami firmy w przyszłości. Planujemy podpisywanie kolejnych tego typu porozumień, które pozwolą nam zapełnić powstającą lukę kompetencyjną – wyjaśnia Filip Grzegorczyk prezes zarządu TAURON Polska Energia.

W ramach działań promujących kształcenie, we współpracy ze szkołami realizowane będą inicjatywy dotyczące wspierania kadry dydaktycznej, wzajemnego prezentowania i promowania osiągnięć, wreszcie współpracy mającej na celu unowocześnianie procesów i programów kształcenia. Dla uczniów przewidziano praktyki zawodowe w spółkach Grupy, możliwość uczestnictwa w panelach dyskusyjnych dotyczących najnowszych osiągnięć technologicznych w energetyce, a także korzystanie z zasobów edukacyjnych TAURONA. Najzdolniejsi absolwenci klas patronackich będą mieli możliwość podjęcia pracy w spółkach Grupy.

– Pozyskiwanie nowych kadr realizowane będzie między innymi poprzez preferencyjne zatrudnianie kształcących się w zawodach technicznych absolwentów klas patronackich – tłumaczy Filip Grzegorczyk. Zawarte porozumienia otwierają przed szkołami możliwości na czerpanie z wiedzy i doświadczeń pracowników TAURONA, z kolei Grupie TAURON pozwalają one na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów znających sam sektor oraz – co szczególnie istotne – specyfikę działania firmy od podszewki – dodaje.

Współpraca ze szkołami średnimi wpisuje się w szerszy program kształcenia przez TAURON przyszłych kadr.

W ramach współpracy z ponad 50 placówkami edukacyjnymi (szkoły wyższe, średnie i zawodowe) uczniowie, studenci i absolwenci mogą liczyć na praktyki i staże w Grupie TAURON. Tylko w ubiegłym roku z tej formy edukacji skorzystało ponad 1000 osób.

Na początku lutego firma podpisała listy intencyjne o współpracy z kolejnymi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Ponadto TAURON od lat aktywnie współpracuje także ze środowiskiem naukowym. W 2013 r. powołano Radę Naukową złożoną z przedstawicieli uczelni technicznych, która powstała w celu oceny strategii inwestowania, modernizacji i utrzymania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem działań innowacyjnych i rozwojowych. W ramach współpracy od 4 lat organizowane są również warsztaty Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Energetycznych oraz Dyrektorów Instytutów Badawczych z przedstawicielami spółek Grupy.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki