W jaki sposób płaci się adwokatowi jego wynagrodzenie?

REKLAMA

Za swoją pracę na rzecz klienta adwokat pobiera wynagrodzenie. Musi ono być naliczane zgodnie z kodeksem etyki pracy prawników. Za co w rzeczywistości zobowiązany jest płacić klient przy reprezentowaniu go przed sądem przez adwokata?

Zasady wynagradzania radców prawnych i prawników

Zgodnie z kodeksem etyki, wysokość honorarium adwokata i radcy prawnego powinna uwzględniać nakład pracy, miejsce świadczenia usług, czy stopień trudności i złożoności sprawy, a także znaczenie sprawy dla klienta. Adwokat może zażądać od klienta wypłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia, ale jednocześnie nie może wstrzymać pracy w prowadzonej sprawie z powodu nieotrzymania wynagrodzenia, choć może wypowiedzieć zlecenie. Ani adwokat, ani radca prawny nie mogą uzależniać wydania klientowi dokumentów od uregulowania opłat względem kancelarii.

Jeśli klient zatrudnia adwokata spoza miasta, w którym odbywać mają się rozprawy w sądzie, powinien opłacić jego dojazdy na miejsce pracy. Adwokat Olsztyn z powodzeniem może wykonywać swoją pracę np. w Warszawie, ale za dojazd płaci klient.

W szczególnych przypadkach może też ponosić koszty wynajęcia miejsc noclegowych. Hotel Okęcie będzie odpowiedni dla adwokatów, którzy będą często przemieszczać się na rozprawy w innych miastach przy użyciu transportu samolotowego.

Tryb wypłaty wynagrodzenia dla adwokata

Klient może płacić swojemu adwokatowi na szereg różnych sposobów. Często stosowana jest przy nawiązaniu długofalowej współpracy z kancelarią adwokacką stała opłata, w postaci zryczałtowanej kwoty ustalanej z góry za wykonywanie przez adwokata określonych czynności lub prowadzenie spraw klienta.

Stawka wynagrodzenia może być zależna od czasu pracy prawnika. Ustalana jest przy tym z góry kwota wynagrodzenia na przykład za każdą przepracowaną godzinę. Wynagrodzenie zależne od nakładu pracy stosowane jest przy stałej obsłudze prawnej oraz przy sprawach, w których nie ma możliwości określenia uprzednio pełnego zakresu czynności koniecznych do podjęcia przez adwokata. Przy stałej współpracy można zastosować również stałą opłatę, w postaci miesięcznego ryczałtu, z oznaczeniem lub nie, limitu godzin pracy radcy.

Coraz częściej adwokaci oferują również swoim klientom płatność wyłącznie w razie wygranej w sądzie. Adwokat umawia się wówczas z klientem na pewien procent od pozytywnego wyniku sprawy. Nie jest to korzystne dla adwokata, ponieważ nie zapewnia mu wynagrodzenia, a z drugiej strony rodzi ryzyko nadużyć. Radca będzie w stanie zrobić wszystko, aby tylko finalnie wygrać sprawę i może uciekać się do nieetycznych metod postępowania. Dlatego wiele kancelarii jest przeciwna takiemu sposobowi wynagradzania swoich adwokatów. Niemniej należy podkreślić, że zmotywowanie adwokata do większego zaangażowania w pracę zawodową to dobry objaw dla klienta. Ma on pewność, że perspektywa zarobku tylko po wygranej sprawie skłoni radcę do określonych, skutecznych działań.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki