Wspólny sukces akcji „Uratujmy las”

Podczas gali konkursowej Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Local Press gazeta „Co Tydzień” odebrała nominację w kategorii “dziennikarska akcja społeczna lub interwencyjna” za akcję “Uratujmy las”.

REKLAMA

Batalia mieszkańców i leśników przeciw wycince lasu na Podłężu pod eksploatacje piasku trwała ponad rok i zakończyła się sukcesem. Ze zdobytej nominacji ucieszył się pan Władysław Rak, który od początku aktywnie angażował się w akcję ratowania lasu przed wycinką.

ZOBACZ: SGL Local Press – nagroda główna i nominacja dla dziennikarzy „Co Tydzień”

Przypominamy – sprawę zapoczątkowano podczas sesji Rady Miejskiej w październiku 2015 roku – wtedy radni pochylili się nad uchwałą o podjęciu działań umożliwiających wycinkę kilkudziesięciu hektarów lasu. Pod koniec 2016 roku Rada Miejska odstąpiła od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla eksploatacji piasku ze złoża “Jaworzno-Podłęże”.

Tym samym starania panaWładysława, który regularnie publikował na łamach gazety „Co tydzień” artykuły o lesie oraz mieszkańców zakończyły się sukcesem.

Las na Podłężu nadal będzie korzystanie wpływał na środowisko naturalne miasta i będzie mógł służyć mieszkańcom jako miejsce spacerów i odpoczynku.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki