Końcówka prac na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

Prace na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej powoli dobiegają końca. Wykonawca przebudowy, firma SKANSKA, rozpoczął układanie ostatniej, ścieralnej warstwy bitumicznej na jezdniach.

REKLAMA

Do wykonania pozostało także wyniesienie przejścia dla pieszych przy domu Pomocy Społecznej oraz wyniesienie skrzyżowania przy ul. Szpitalnej.

Dodatkowo warstwa asfaltu zostanie także położona na skrzyżowaniach z prostopadłymi ulicami.

Po przebudowie od ul. św. Wojciecha do ul. św. Barbary ruch odbywać się będzie jednokierunkowo. Ten fragment zostanie przebudowany w taki sposób, by umożliwić dopuszczenie ruchu rowerowego w kierunku przeciwnym – tzn. pod prąd.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki