Właściciele czworonogów po raz kolejny mogą bezpłatnie zaczipować swojego pupila.

REKLAMA

Jedną z form radzenia sobie z problemami bezdomnych zwierząt lub tych, które zgubiły się właścicielom, jest elektroniczne znakowanie psów i kotów poprzez wszczepienie im pod skórę mikroprocesora tzw. czipa.

Usługa elektronicznego znakowania będzie wykonywana w przypadku wypełnienia przez właściciela zwierzęcia stosownego formularza, w którym wyrazi on zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z ewidencją zwierzęcia i właściciela. W przypadku psów, dodatkowym wymogiem jest posiadanie aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie (obowiązek zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie i pokrycie kosztów szczepienia spoczywa na właścicielu psa).

Informacje z danymi o oznakowanych zwierzętach będą na bieżąco wprowadzane przez lecznicę dla zwierząt do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL umożliwiającej identyfikację zwierząt i właścicieli.

Koszty elektronicznego znakowania pokrywa w całości Gmina do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych w roku bieżącym na ten cel.

Adres przychodni weterynaryjnej świadczącej w br.usługi w zakresie bezpłatnego elektronicznego znakowania zwierząt:

Praktyka Weterynaryjna
Izabella Kopacz- Layer
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33
43-600 Jaworzno
tel.600 285 566

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, Plac Górników 5, pok 117, tel. (32) 618 17 67 lub 618 17 60 w godzinach pracy urzędu.

źródło:www.jaworzno.pl

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki