Urząd Miejski poinformował, że w ostatnim czasie dotychczasowe miejsce zmieniły niektóre z wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostki gminne. Poniżej prezentujemy ich nowe adresy.

REKLAMA

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych: dotychczas – ul. Północna 9B, teraz – Zacisze ul. Boczna 3,
Wydział Edukacji Kultury i Sportu: dotychczas: ul. Plac Górników 5, teraz – ul. Dwornickiego 5,
Biuro Rzecznika Praw Konsumentów: dotychczas ul. Grunwaldzka 52, teraz ul. Plac Górników 5, I piętro, pok. 103 i 104.
Gospodarka Komunalna

Od 2 maja br. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przejął część zadań realizowanych do tej pory przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. Do MZNK przeszły między innymi zadania związane z przydziałem mieszkań oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przejął zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem lokali mieszkaniowych, w tym między innymi:

rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego,
wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne,
dokonywanie zamiany mieszkań z urzędu lub między kontrahentami.
Obowiązki te pełnią pracownicy nowo powstałego Działu Przydziałów Mieszkań. Lokalizacja nowej komórki organizacyjnej, to biurowiec przy ul. Północnej 9b, 3 piętro, pokoje 303 i 304.

MZNK przejął także obowiązki w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Zadania te realizuje Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych zlokalizowany także w biurowcu przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze w pokoju 309.

Od maja MZNK przejął również dotychczasowe zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w zakresie utrzymania pomników i miejsc pamięci narodowej oraz likwidacji dzikich wysypisk odpadów komunalnych. Obowiązki te będą pełnią pracownicy Działu Zieleni Miejskiej, który ma swoja siedzibę na Osiedlu Stałym, w budynku przy ulicy Inwalidów Wojennych 5.

Działy będą czynne w godzinach pracy jednostki, tj. od poniedziałku do środy oraz w piątek od 7.00 do 15.00, a w czwartek od 7.00 do 17.00.

Pozostałe sprawy prowadzone dotychczas przez Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa można załatwiać w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska znajdującym się w Budynku „D” Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Górników 5.

GEOsfera

Również od maja br. Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej „GEOsfera” przekazno pod zarząd Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym, ośrodek będzie funkcjonował w strukturze jednostki jako dział Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Wszystkie bieżące i niezbędne informacje dotyczące spraw związanych z „GEOsferą” można znaleźć pod adresem: www.mzdim.jaworzno.pl lub https://www.facebook.com/MZDiMjaworzno oraz uzyskać bezpośrednio w siedzibie MZDiM w Jaworznie (w dni robocze w godz. 7.00-15.00) przy ulicy Krakowskiej 9, tel. 32 614-23-00, e-mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

Źródło: Jaworzno.pl

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki