Od maja br. do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych wpłynęło 265 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i 118 wniosków o dodatek energetyczny. Aż 365 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie.

REKLAMA

Dodatek mieszkaniowy jest jedną z form pomocy gminy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Mogą się o niego ubiegać mieszkańcy Jaworzna, którzy posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania i spełniają dwa podstawowe kryteria: dochodowe (średni miesięczny dochód w okresie trzech ostatnich miesięcy nie przekracza 1 750,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1 250,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym) oraz kryterium dotyczące powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu mieszkalnego (szczegóły na naszej stronie internetowej).

Od maja br. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przejął obowiązki przydziału dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Od tamtej pory wpłynęło 265 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, na podstawie których jednostka wydała 247 decyzji przyznających taką pomoc oraz 118 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, które zostały rozpatrzone pozytywnie. W tym czasie pracownicy MZNK przeprowadzili również 20 wywiadów środowiskowych, w trakcie których ustalano sytuację zdrowotną, zawodową, rodzinną oraz dochodową w gospodarstwach domowych. W samym lipcu wypłacono dodatek mieszkaniowy dla 612 gospodarstw domowych na łączną sumę ponad 153 tys. złotych oraz dodatek energetyczny dla 225 gospodarstw domowych w kwocie ponad 3 tys. złotych. Średnia miesięczna kwota dodatku mieszkaniowego na miesiąc to kwota ok. 250 złotych.

Wniosków jest sporo, ale nadal część osób, które być może mogą się zakwalifikować do przyznania dodatku nie składa dokumentów, bo z ich wyliczeń wynika, że przekraczają określone progi dochodowe. Należy też pamiętać, że zaległości czynszowe nie wpływają na decyzję o przyznaniu świadczenia. Dlatego zawsze warto zapytać w Zespole ds. Dodatków Mieszkaniowych jak prawidłowo wypełnić wniosek, do czego wszystkich zachęcamy – przekonuje Elżbieta Jach, zastępca dyrektora MZNK w Jaworznie

Natomiast o dodatek energetyczny mogą ubiegać się osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy i jednocześnie są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Gdzie po dodatek mieszkaniowy i energetyczny?

Szczegółowych informacji o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i energetycznego udziela Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9 b, III piętro, pok. nr 309. Tel. (32) 745 10 77, (32) 745 10 78.
Zasady przyznawania dodatków zostały opisane na stronie internetowej MZNK. Można tam znaleźć także wnioski i formularze gotowe do wydrukowania i wypełnienia.

Źródło: MZNK

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki