Dobiegła końca formalna ocena wniosków. Komisje zweryfikowały ponad 70 propozycji mieszkańców-17 do budżetu ogólnomiejskiego i 55 do budżetu dzielnicowego. Niestety, na etapie oceny formalnej odrzucono 3 propozycje, które nie spełniły wymagań formalnych. Do oceny merytorycznej przekazanych zostanie 69 zadań.

REKLAMA

Przed nami drugi etap weryfikacji, teraz pracę rozpoczną Wydziały merytoryczne UM i jednostki podległe gminie, które skontrolują m.in. zgodność zadań z definicją zadania publicznego oraz własność terenów, na których zaplanowane są poszczególne przedsięwzięcia wraz z kosztorysami tych projektów.
Weryfikacja merytoryczna zgodnie z harmonogramem zakończy się we wrześniu. Wówczs poznamy ostateczną liczbę zadań poddanych pod głosowanie w V edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Wykaz wniosków spełniających wymagania formalne dostępny na stronie www.jbo.jaworzno.pl/

Źródło: Um.Jaworzno.pl

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki