Zanim ogolą Łysą Górę

Mieszkańcy Siedlca – wsi w gminie Krzeszowice – mają poważny problem. Boją się, że Park Krajobrazowy zostanie zniszczony. Nasilający się hałas, drgania, pył i nieodwracalne zmiany dla środowiska naturalnego – tego boją się mieszkający w sąsiedztwie kopalni Dubie.

REKLAMA

Projekt planu zagospodarowania zakłada znaczne poszerzenie obszaru wydobycia. Po opracowaniu i uzgodnieniu raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniu koncesji francuska firma Lafarge, do której należy kopalnia dolomitu, będzie mogła rozpocząć dalszą eksploatacje terenu.