Jaka kara obowiązuje w przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości?

REKLAMA

Niestety statystki nie są zbyt optymistyczne. Coraz więcej kierowców dopuszcza się powtórnego prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, co jest czynem zabronionym na podstawie art. 178a par. 4 Kodeksu karnego. Tylko w 2011 roku skazano z tego względu 10039 osób, a rok później już 12527. Dlatego wprowadzono rozwiązania mające na celu zwiększenie dolegliwości związanych z długością środka karnego w formie zakazu prowadzenia pojazdów.

Ustawodawca chciał, aby w przypadku spełnienia przesłanek opisanych w art. 42 par. k.k., a więc jeśli sprawca z czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu komunikacyjnemu był w stanie nietrzeźwości – więcej o stanie nietrzeźwości tutaj: http://www.adwokat-zaborski.pl/stan-nietrzezwosci-a-stan-wskazujacy-na-spozycie-alkoholu, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca wypadku, sąd orzekał karę w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat. Tym samym zwiększeniu uległa ustawowa długość środka karnego opisanego w art. 39 pkt 3 k.k.

Poza tym zmiany w art. 42 par. 3 k.k. objęły także przypadki ponownego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Wcześniej, jeśli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 k.k., którego następstwem była śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu bądź w czasie popełniania przestępstwa określonego w art, 177 par. 2 czy art. 355 par. 2 k.k. był w stanie nietrzeźwości lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzekał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Dzięki nowelizacji kierowcy, którzy prowadzą pojazd w stanie nietrzeźwości mimo wcześniejszego skazania za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego również są ostrzej traktowani.

Oprócz tego wprowadzono obowiązek orzekania przez sąd nawiązki w minimalnej kwocie 5000 złotych dla osób skazanych po raz pierwszy za przestępstwo z art. 178a k.k. lub 10000 złotych w przypadku recydywistów. Nawiązka ta orzekana jest na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, a także ewentualnie na rzecz osoby poszkodowanej w czasie wypadku.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki