Nikodem Igies wyróżniony w IX Krajowym Konkursie Energetycznym

W Jaworzu odbyła się kolejna, już dziewiąta, edycja Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko.

REKLAMA

Ideą akcji jest promowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo posiadającej pasje badawcze oraz aktywizacja młodych ludzi myślących kreatywnie i nieszablonowo.

Celem konkursu jest nie tylko budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie, ale także budowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Konkurs daje młodzieży możliwość zaprezentowania osobistego, krytycznego stosunku do problemów współczesnej energetyki.

Zadaniem uczestników konkursu było nadesłanie pracy pisemnej wraz z prezentacją. Uczestnicy konkursu mogli się zmierzyć z takim tematami jak: elektromobilność, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, czy ogrzewanie budynków na obszarach wiejskich.

Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na Konkurs oceniane były przez Jury złożone z osobistości ze świata: energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawował mgr inż. Edward Słoma – Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii. Jury Konkursu przewodniczyła dr Aleksandra Łakomiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Organizatorem Konkursu była Fundacja Świadomi Klimatu z Wrocławia.

NAGRODZENI:

I miejsce Grzegorz Życki – Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, Technikum Kształtowania Środowiska z profilem: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej za pracę „Odnawialne Źródła Energii – jakie technologie rozwijać w naszym kraju?”. Nauczyciel prowadzący: dr inż. Agnieszka Raducka Nagrodę ufundowała firma Viessmann Polska

II miejsceAlicja Rak – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu za pracę: „Czy w naszym kraju warto wprowadzać elektromobilność?”. Nauczyciel prowadzący: Ewa Krzysztofik. Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii

III miejsce (ex aequo)Szymon Skórski – Zespół Szkół im. Janusza Groszkowskiego w Mielcu, Technikum Elektryczne Nr 4 za pracę: „Odnawialne Źródła Energii – jakie technologie rozwijać w naszym kraju?”. Nauczyciel prowadzący: Marzanna Mazur-Witek. Nagrodę ufundowała firma Energoprojekt-Katowice SA

Antoni Urbaś – Zespół Szkół im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie za pracę „Czy w naszym kraju warto wprowadzać elektromobilność?”. Nauczyciel prowadzący: Adriana Nawrat. Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Bielsko-Biała

WYRÓŻNIENIA

Nikodem Igies – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie za pracę „Czy w naszym kraju warto wprowadzać elektromobilność?”. Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Żak. Nagrodę ufundowała firma Energoprojekt-Katowice SA.

Nikodem Igies

Nikodem Igies uczy się w czwartej klasie Technikum o profilu Technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie. Mechanika samochodowa jest jego wielką pasją, większość wolnego czasu spędza naprawiając motocykle i samochody, uwielbia je też prowadzić. Jak łatwo się domyślić, zainteresowała go także elektromobilność.

 Magdalena Oczek – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie kierunek Energetyka za pracę „Czy w naszym kraju warto wprowadzać elektromobilność?”. Nagrodę ufundowała firma Siemens

Dorota Kannenberg – Politechnika Wrocławska za pracę „Odnawialne Źródła Energii – jakie technologie rozwijać w naszym kraju?” otrzymuje nagrodę specjalną ufundowaną przez firmę City-Brand.pl Energia Odnawialna

[vc_vacebook]