Sesja Rady Miejskiej – o szpitalu, żłobkach i sporcie

Dofinansowanie dla szpitala, problem braku żłobka publicznego, kłopoty jaworznickiego sportu – to główne tematy pierwszej sesji rady miejskiej po wakacyjnej przerwie.

REKLAMA

Radni prowadzili gorącą dyskusję na temat kondycji jaworznickiego szpitala. Tutaj pojawiły się argumenty o zwiększeniu dofinansowania dla tej placówki.

Na ten temat głos zabrał także radny Marcin Kozik, który nie po raz pierwszy zwrócił uwagę na konieczność wykonania remontu oddziału ginekologiczno-położniczego, a także braku znieczuleń dla pacjentek.

Sport zdecydowanie podzielił radnych. Radni opozycji, zwracając uwagę m.in. na wysokość dofinansowania dla klubów sportowych, mówią o poważnych kłopotach.

Przed zbliżającym się rokiem szkolnym, w którym gminy mierzą się ze zmianami w oświeci,radni pytali o zatrudnienie nauczycieli.

Podczas sesji, w interpelacjach, radni zgłosili także wniosek o zabezpieczenie w budżecie pieniędzy na utworzenie żłobka publicznego. Jak podkreślał radny Kozik – dopiero inicjatywa podjęta przez rodziców, zmobilizowała władze miasta podjęcia starań o utworzenie żłobka publicznego.

W sprawie żłobka publicznego i braku dofinansowań pobytu dziecka w żłobku niepublicznym do 10 września zbierane są podpisy pod petycją, która następnie zostanie przekazana prezydentowi i radnym radny miejskiej.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki