Sosina i hałda „Piłsudski” z dofinansowaniem

Dwa projekty dotyczące naszego miasta – Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina oraz zagospodarowanie zielenią rejonu byłej hałdy Piłsudski – otrzymały dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowisko i Gospodarki Wodnej, w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla 2 typu projektu.– Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

REKLAMA

Projekt rekultywacji Sosiny otrzymał blisko 20,6 mln zł dofinansowania. Całkowity koszt zadania wynosi ponad 33 mln zł.

Najważniejszym celem projektu jest poprawienie jakości wody. Najbardziej skuteczna będzie ciągła wymiana całej wody w zbiorniku. Dziś naturalne przepływy przez Sosinę są zbyt słabe, by woda samodzielnie się oczyszczała. Dzięki pompom woda z piaskowni na granicy Bukowna kilka razy w roku będzie zastępować dotychczasową wodę w zbiorniku.

Oczyszczone ma także zostać dno oraz powiększony pas szuwarów (by ograniczyć powierzchniowy spływ zanieczyszczeń). Modernizacja obejmie także asfaltowe drogi rowerowe, nowe plaże, parkingi, wyremontowane ulice i ogólnodostępne i darmowe sanitariaty. Zlikwidowane zostaną wszystkie szamba i zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna. Sosina będzie także oświetlona wieczorem – nowe alejki dostaną energooszczędne oświetlenie. Obok plaż będzie miejsca dla zabaw dzieci, ławeczki, prysznice. Zyskają również wędkarze – dostaną nowe pomosty sięgające poza szuwarowiska.

Drugi projekt, który otrzymał dofinansowanie to zagospodarowanie zielenią rejonu byłej hałdy Piłsudski. Dofinansowanie wynosi 2,1 mln zł. Całkowity koszt wynosi 3,8 mln zł. Aktualnie trwa rekultywacja hałdy Piłsudski (część północno-zachodnia), która jest zadaniem wieloetapowym.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki