Za znęcanie się nad zwierzęciem 3 lata więzienia

Trwają prace Ministerstwa Sprawiedliwości i Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt nad m.in. zaostrzeniem kar za niewłaściwe traktowanie zwierząt, wprowadzeniem zakazu trzymania psów na uwięzi oraz hodowlą zwierząt futerkowych, a także ukazywaniu się czworonogów w cyrkach.

REKLAMA

Projekt nowelizacji przewiduje zmianę rodzaju i wymiaru kary w przypadku niewłaściwego traktowania zwierząt. Dotychczasowa kara aresztu albo grzywny ma zostać zastąpiona karą grzywny i/lub ograniczeniem wolności.

Za znęcanie się nad zwierzęciem, zabicie albo uśmiercenie zwierzęcia podwyższona ma zostać kara z 2 lat do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku, jeżeli czyn zostanie zakwalifikowany jako czyn „ze szczególnym okrucieństwem”, kara zostanie zwiększona z 3 lat do 5 lat. W przypadku naruszenia nowych nakazów przewiduje się: karę nagany, karę pieniężną do 5 tys. zł., oraz nałożenie prac społecznych szczególnie na rzecz organizacji zajmującej się ochroną zwierząt.

W projekcie proponuje się również wprowadzenie faktycznego zakazu utrzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały. Obecnie dopuszczalne jest trzymanie psa na minimum 3-metrowej uwięzi do 12 godzin dziennie. Zmiany w projekcie zakazują trzymania czworonogów na uwięzi dłużej niż jedną godzinę w ciągu doby.

W uzasadnieniu można znaleźć, że „długotrwałe trzymanie psa na uwięzi prowadzi do zmian zdrowotnych, w tym psychologicznych. Pies od młodości trzymany na uwięzi ma większe skłonności do agresji, nie ufa ludziom, także właścicielowi. W okresie zimowym łańcuch przymarza do sierści, powodując jej wyrywanie, w okresie letnim obroża prowadzi do odparzeń. Długotrwałe trzymanie psa na uwięzi prowadzi do odkształcenia kręgów szyjnych, a przez to do zmian neurologicznych i dysplastycznych. Ograniczona możliwość poruszania się prowadzi do uszkodzeń narządów ruchu czy wrastania pazurów.”

Naruszenie tych warunków stanowić ma wykroczenie, za które grozić będzie kara aresztu albo grzywny. Zmiany przewidują, że pies winien być umieszczony w kojcu lub na terenie ogrodzonym z zapewnieniem pokarmy i wody pitnej. W przypadku, kiedy właściciel nie będzie mógł zapewnić właściwych warunków zwierzęciu, gmina będzie mogła zwierzę przekazać do schroniska.

W projekcie przewiduje się również zakaz wykorzystania zwierząt w celach rozrywkowych. Po wejściu w życie ustawy wojewodowie winni zapewnić, stworzyć możliwości przekazania zwierząt cyrkowych do miejsc gwarantujące im bezpieczne utrzymanie. Obecnie z powodu dużego oporu społeczeństwa, niektóre samorządy gminne wprowadziły już zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach.

Projekt nowelizacji zakazuje również działalność polegająca na hodowli zwierząt w celu pozyskiwania futer. Właściciele ferm swoją działalność będą mogli prowadzić do 31 grudnia 2018 r.

źródło: http://www.wir.org.pl/aktualnosci/2017/2017_01_27_ochrona/