Konferencja o dziedzictwie w Muzeum Miasta Jaworzna

Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza do udziału w III ogólnopolskiej konferencji naukowej Jaworzno interdyscyplinarnie. Dziedzictwo miasta i regionu.

REKLAMA

Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2017 roku (czwartek) w godzinach: 9.30-15.30 w siedzibie Muzeum przy ul. Pocztowej 5. Wstęp bezpłatny.

Celem konferencji jest ukazanie dziedzictwa kulturowego oraz odrębności rozwoju historycznego Jaworzna i pobliskich terenów określanych mianem pogranicza śląsko-małopolskiego, które przez wieki rozwijały się na styku różnych kultur i organizmów państwowych. Poruszona tematyka będzie oscylować wokół zagadnień materialnego, niematerialnego i naturalnego dziedzictwa miasta i regionu, ochrony dziedzictwa oraz edukacji regionalnej.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki