Modernizacja stacji Jaworzno-Szczakowa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały w grudniu 2016 r. umowę na ponad 360 mln zł na modernizację trasy Trzebinia – Jaworzno Szczakowa na linii E30 Katowice – Kraków.

REKLAMA

Obecnie na stacji Jaworzno Szczakowa trwają prace związane z rozbudową nastawni dysponującej, a także z przebudową peronów (nr 2 i nr 3) oraz obiektów inżynieryjnych. Perony zostaną podwyższone do wysokości 0,76 m, co znacznie ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów oraz będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Po modernizacji obsługa podróżnych będzie odbywała się na peronach 2 i 3 (peron 1 przy budynku dworcowym zostanie zlikwidowany). Dojście na perony zapewni przejście pod torami, które obecnie jest w przebudowie. Przejście zostanie wyposażone w 2 windy (od strony miasta i na peron 2). Peron 3 będzie przystosowany do obsługi platformy przyschodowej. Ponadto na peronach zostaną zamontowane nowe wiaty (o długości 200 m), elementy małej architektury (ławki, gabloty informacyjne, kosze) oraz nowa instalacja nagłośnieniowa, oświetlenie i dynamiczna informacja dla podróżnych (tablice z wyświetlaczami). Zakończenie wszystkich prac na stacji planowane jest w grudniu 2018 r.

Na odcinku Jaworzno Szczakowa – Trzebinia kontynuowane są również prace przy budowie wiaduktów w ciągu ul. Bukowskiej i Mroczka. Bezkolizyjne wiadukty nad torami zastąpią przejazdy kolejowo-drogowe w poziomie szyn, co podniesie poziom bezpieczeństwa, zarówno ruchu pociągów na trasie E30 między Trzebinią a Jaworznem Szczakową, jak również ruchu samochodowego i pieszego.

Prace na wiaduktach mają się zakończyć w IV kwartale 2018 r. a całość robót związanych z modernizacją tego odcinka linii kolejowej w I kwartale 2019 roku.

Inwestycja zapewni oczekiwany komfort podróżowania oraz obsługi pasażerów na linii kolejowej Katowice – Kraków, na 15 km odcinku Trzebinia – Jaworzno Szczakowa. Będzie to efekt modernizacji torów i sieci trakcyjnej na stacjach i szlakach. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zwiększą bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów, które pojadą z prędkością do 160 km/h. Lepszą obsługę podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, zapewni przebudowa peronów i przejść podziemnych w Jaworznie Szczakowej, Jaworznie Ciężkowicach.

Wykonawcą modernizacji na odcinku Trzebinia – Jaworzno Szczakowa jest konsorcjum:
TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna (Lider Konsorcjum), Comsa S.A. (Partner), PKP Energetyka Spółka Akcyjna (Partner), PORR Polska Construction Spółka Akcyjna (Partner), PORR Bau GmbH (Partner).

Projekt na linii E30 Katowice – Kraków, realizowany jest w ramach unijnego instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki