Do izby wytrzeźwień do Chorzowa

Za niespełna trzy tygodnie zostanie zlikwidowana jaworznicka „wytrzeźwiałka”. W związku z tym konieczne jest nawiązanie współpracy z inną jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą izbę wytrzeźwień.

REKLAMA

O tym, czy będzie to Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie, zdecydują radni podczas ostatniej w tym roku sesji rady miejskiej – 21 grudnia.

Radni będą głosowali nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie w wysokości 275 000 zł. Współpraca ma dotyczyć okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Jaworzno zawarło porozumienie intencyjne z Miastem Chorzów, w którym strony zadeklarowały wolę współpracy w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w stosunku do osób dowiezionych z terenu Gminy Miasta Jaworzna do Izby Wytrzeźwień funkcjonującej w ramach struktury Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.

Umowa pomiędzy Jaworznem a Chorzowem zostanie podpisana po podjęciu przez radnych uchwały. Środki na realizacje zadania w wysokości 275 000 zł, zostaną zabezpieczone w budżecie miasta Jaworzna na 2018 r

Radni zdecydowali o zamknięciu jaworznickiej „wytrzeźwiałki” podczas czerwcowej sesji rady miejskiej. Powodami podjęcia takiej decyzji były wzrost kosztów funkcjonowania ośrodka oraz zły stan techniczny budynku.

foto:Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom – w Chorzowie

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki

2 KOMENTARZE

  1. Dojazd przez DK 79 to czas 49 minut i 34,7 km: Dojazd przez A4 to czas 53 minuty i 38,3 km:
    Dojazd przez DK79 i A4 to czas 54 minut i 33,8 km:
    To tylko czas i droga w jedną stronę (wskazania z mapy google) . Ale należy też wrócić do Jaworzna, dlatego drogę należy pomnożyć przez 2 i a do czasu jazdy należy dodać czas jaki będą zmuszenie nasi stróże prawa spędzić aby takiego delikwenta przekazać do ośrodka. Nic tylko na służbie sobie jeździć do Chorzowa.