Jakie istnieją rodzaje testamentów?

a young lawyer is sitting at her desk in the office
REKLAMA

Wszyscy umrzemy, ale przecież nie wszyscy w tym samym czasie. Choć śmierć zakańcza życie danej osoby, to życie innych osób toczy się dalej. Rzeczy materialnych nie zabierzemy ze sobą do grobu, pozostaje więc je zostawić je swoim bliskim. I właśnie w tym momencie na arenę wkracza testament, dokument popularny pod nazwą ostatnia wola.

Testament jako ostatnia wola

Słowo testament wywodzi się z języka łacińskiego oznaczając przymierze, natomiast potocznie oznacza po prostu ostatnią wolę. Stanowi on bowiem dokument, który określa jaki majątek zostawia spadkodawca i komu go zostawia na wypadek swojej śmierci. Spadkodawca może być tylko i wyłącznie jeden, ale może mieć wielu spadkobierców. Wszelkie kwestie związane z testamentami reguluje dokładnie Kodeks cywilny.

Rodzaje testamentów

Testament można sporządzić na różne sposoby. Wylicza się testamenty zwyczajne oraz nadzwyczajne. Do grona zwyczajnych należą testament pisemny notarialny, testament pisemny holograficznym, testament pisemny alograficzny. Do grona nadzwyczajnych należą: testament mówiony, testament podróżny, testament wojskowy.

Testament pisemny notarialny

Testament pisemny notarialny stanowi ostatnią wolę sporządzoną na życzenie spadkodawcy pisemnie u notariusza, czyli prawnika zajmującego się głównie sporządzaniem aktów notarialnych. Do ważności potrzeba daty i podpisu spadkodawcy oraz notariusza. Testament pisemny notarialny uchodzi za najtrudniejszy do obalenia z tej racji, że pozostaje prawnie jasny i pewny, bo sporządza się go jako dokument prawny.

Testament pisemny holograficzny

Testament pisemny holograficzny stanowi ostatnią wolę sporządzoną przez spadkodawcę własnoręcznie. Do ważności potrzeba daty i podpisu spadkodawcy.

Testament pisemny alograficzny

Testament pisemny alograficzny stanowi ostatnią wolę sporządzoną przez spadkodawcę ustnie w obecności dwóch świadków, przy czym jeden z nich ją spisuje. Do ważności potrzeba daty i podpisu spadkodawcy oraz świadków, ewentualnie tylko świadków.

Testament mówiony

Testament mówiony stanowi ostatnią wolę sporządzoną przez spadkodawcę ustnie w obecności dwóch światków, przy czym jeden z nich ją spisuje lub oboje z nich go potwierdzają ustnie przed sądem. Do ważności potrzeba daty i podpisu spadkodawcy oraz świadków, ewentualnie tylko światków, albo potwierdzenia jego prawdziwości przez świadków przed sądem.

Dziedziczenie ustawowe

Ostatnią wolę nie zawsze można zrealizować, a takie sytuacje pojawiają się w przypadku gdy w grę wchodzi chociażby dziedziczenie ustawowe. Otóż dziedziczenie ustawowe to dziedziczenie spadku według przepisów prawa a nie ostatniej woli, które następuje jeśli nie istnieje testament lub jeśli testament istnieje, ale okazuje się z różnych względów nieważny. Dziedziczenie ustawowe kojarzy się niekiedy z przeszkodą na drodze realizacji testamentu, aczkolwiek zostało wprowadzone po to, aby chronić interes rodziny, uchodzącej za podstawową komórkę w państwie. Według prawa pierwszeństwo do dziedziczenia posiadają małżonkowie, albo dzieci lub wnuki.

Źródło: Kanclelaria EA

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

2 KOMENTARZE