JBO 2018 – Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Podłeże, Szczakowa i Śródmieście

Poznaliśmy zwycięskie projekty lokalne z obszarów: „Dąbrowa Narodowa”, „Ciężkowice”, „Podłeże”, „Szczakowa” i „Śródmieście”.

REKLAMA

DĄBROWA NARODOWA

Oddano łącznie 836 głosów, z czego 780 zostało uznanych za ważne – 56 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów – 596, otrzymał projekt pt.: „Mini ogród doświadczeń przy ul. Długoszyńskiej” – szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł. Zwycięski projekt zgłosili: Dorota Guja, Wiktoria Hendel, Krzysztof Lehnort, Marek Szuler.

Drugie zadanie zgłoszone w obszarze pt.: „Boiska wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej Nr 8 – siłownia zewnętrzna i plac do street workout’u” – szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł, wnioskodawców: Anetty Musiał-Paździory, Katarzyny Cichoń, Mariusza Kowalskiego, Nikodema Motyki otrzymało 184 głosy.

CIĘŻKOWICE

Oddano łącznie 1467 głosów, z których 1353 zostało uznanych za ważne – 114 uznano za nieważne. Zwyciężyło zadanie Małgorzaty Kocot, Joanny Siemek-Dzięburskiej, Mirosława Pieczary, Piotra Żabickiego i Anny Hassy „Dostawa, montaż nawierzchni i sprzętu sportowego siłowni plenerowej z elementami placu zabaw na potrzeby zajęć wychowania fizycznego i mieszkańców Ciężkowic przy Szkole Podstawowej Nr 18”, oszacowane na 75 000,00 zł, które uzyskało 1164 głosów.

Drugie zadanie „Rodzinny kompleks – plac zabaw z siłownią pod chmurką w Jaworznie Ciężkowicach – rozszerzenie infrastruktury rekreacyjno-zabawowej oraz rekreacyjno-sportowej poprzez zakup i montaż elementów rekreacyjno-zabawowych, ogrodzenie istniejącej siłowni zewnętrznej oraz położenie nawierzchni bezpiecznej przy LKS Ciężkowianka”, wnioskodawców: Janusza Ciołczyka, Wandy Ciołczyk i Danuty Michalskiej uzyskało 189 głosów.

PODŁĘŻE

Mieszkańcy oddali łącznie 1119 głosów, z czego 1038 zostało uznanych za ważne – 81 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów – 397, otrzymał projekt Anny Siedlarz-Zawady, Renaty Gacek i Ewy Szóstak pt.: „Plac sprawnościowo-rekreacyjny dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim Nr 27” – szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł.

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

  • „Leopold – budowa placu zabaw z elementami siłowni przy ul. Grunwaldzkiej 221”-szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł, wnioskodawca: Jolanta Bożek – 269 głosów,
  • „Centrum formy i kondycji w dzielnicy Podłęże – budowa siłowni plenerowej wraz z zabudową stołu do tenisa stołowego przy Al. Piłsudskiego (w sąsiedztwie bloków 58,62,64,70)”-szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł, wnioskodawca: Antoni Pietrewicz-178 głosów,
  • „Rozszerzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę strefy wypoczynku za targowiskiem „Manhatan” w dzielnicy Podłęże” – szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł, wnioskodawcy: Stanisława Oczkowska, Jadwiga Grzybek – 176 głosów,
  • „Zajęcia gimnastyczne o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym dla mieszkańców Podłęża prowadzone przez fizjoterapeutę w Hali MCKiS oraz na świeżym powietrzu” – szacunkowe koszty zadania 68 000,00 zł, wnioskodawca: Tomasz Piątek – 18 głosów.

SZCZAKOWA

Oddano łącznie 942 głosy, z czego 830 głosów uznano za ważne-112 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów – 342, otrzymał projekt Oskara Orawskiego, Krystyny Wanat, Julii Orawskiej, Agnieszki Orawskiej i Patrycji Wanat pt.: „Centrum aktywności rodzinnej w okolicach przedszkola i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczakowej” – szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł.

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

  • „Budowa ogólnodostępnej wiaty grillowej na terenie OWR Sosina”-szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł, wnioskodawcy: Stanisław Zdebski, Bogusław Lech, Janusz Bożek-252 głosy,
  • „Odpoczynek przy basenie. Budowa alejek parkowych z elementami małej architektury oraz urządzeniami rekreacyjnymi w rejonie ul. Kolejarzy”-szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł, wnioskodawcy: Anna Tarabuła, Nikodem Motyka, Stanisław Mikosz-236 głosów.

ŚRÓDMIEŚCIE

Mieszkańcy oddali łącznie 629 głosów, z których 548 było ważnych, a 81 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów – 291, otrzymał projekt Macieja Stanka i Dawida Domagalskiego pt.: „Strefa aktywności ruchowej – siłownia zewnętrzna przy ul. Szymanowskiego” o szacunkowych kosztach zadania 75 000,00 zł

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:
„Festiwal sportów miejskich na Plantach” – szacunkowe koszty zadania 15 000,00 zł, wnioskodawcy: Paweł Nowak, Nikodem Motyka – 214 głosów,
„Aleja gwiazd sportu na ul. Mickiewicza” – szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł, wnioskodawcy: Konrad Fudała, Tadeusz Fudała – 43 głosy.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki