Jak zmieni się Centrum Jaworzna?

W środę, 24 stycznia o godz. 11:00 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie odbyła się konferencja pt.. „Jak zmieni się Centrum Jaworzna”.

REKLAMA

 

Tematem spotkania były najważniejsze inwestycje w Śródmieściu, w tym – przedstawienie rozpoczynających się prac. Omawiane były kwestie związane z Budowa wiat przystankowych wraz z przebudową zatok autobusowych oraz przebudowa Placu Górników z parkingiem rowerowym.

Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej
Budowa parkingu podziemnego i kładki przy Hali
czy Miejskie Centrum Integracji Transportu – integracja dróg rowerowych – VELOSTRADA
W spotkaniu brali udział Prezydent Jaworzna, Pan Paweł Silbert, Grzegorz Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich, Zastępca Dyrektora MZDiM w Jaworznie – Tomasz Tosza. Wykonawców inwestycji reprezentowali Krzysztof Godyń – firma Gardenbud oraz Paweł Chalecki – Dombud.

W ramach całościowej realizacji projektu przebudowane zostaną dwie zatoki autobusowe zlokalizowane wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Centrum oraz Plac Górników. Projekt przebudowy zatok autobusowych zakłada m.in. wykonanie dodatkowej zatoki, budowę chodnika w rejonie obecnego zieleńca za wiatą przystanku oraz budowę budynków usługowo-socjalnych w skład których wchodzić będą pomieszczenia toalet publicznych, punktu prasowego i kawiarenki prasowej.

Hala Widowiskowo-sportowa doczeka się przede wszystkim termomodernizacyjne połączonej z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Powstaną też nowe budynki magazynowe. W zakres przedmiotu inwestycji wchodzi pośrednio częściowy remont pomieszczeń wewnętrznych, instalacji oraz zmiana zagospodarowania terenu wokół hali. Obiekt dzięki zrealizowanej inwestycji zyska energooszczędne wnętrze oraz nowoczesną bryłę, której zalety podkreślą zaprojektowane iluminacje świetlne.

Przed samą halą powstanie podziemny parking. Obszar ten umożliwiał będzie zaparkowanie 92 pojazdów i wyposażony zostanie w stanowiska do łądowania akumulatorów w samochodach elektycznych. Powstanie też kładka. Połączenie pieszo-rowerowe hali widowiskowo-sportowej z centrum przesiadkowym.

Budowa jawornickiej Velostrady podzielona została na dwa zadania:
Pierwszym będzie budowa obiektów inżynierskich, w których zakresie do wykonania są trzy obiekty inżynierskie (dwie kładki pieszo-rowerowe na ul. Kolejową oraz Piłsudskiego oraz tunel pod Trasą Śródmiejską). Drugim zaś – przebudowa dróg na odcinkach od ul. Puszkina na os. Stałym do ronda przy CH GALENA oraz na odcinku od ul. Insurekcji Kościuszkowskiej do Ciężkowic.

Jak widzimy, na pewien czas centrum naszego miasta stanie się wielkim placem budowy. Warto jednak czekać na efekt końcowy. W opinii Włodarzy miasta – skorzystamy na tym wszyscy. My będziemy się przyglądać realizacji inwestycji i na bieżąco informować o postępie prac.

Jak zmieni się Centrum Jaworzna” – informacja prasowa

Miejskie Centrum Integracji Transportu

  • Budowa wiat przystankowych wraz z przebudową zatok autobusowych oraz przebudowa Placu Górników z parkingiem rowerowym

Końcem 2017 r. została podpisana umowa na roboty budowlane w ramach Miejskiego Centrum Integracji Transportu dla zadania: Budowa wiat przystankowych wraz z przebudową zatok autobusowych oraz przebudowa Placu Górników z zadaszonym parkingiem rowerowym.

W ramach projektu przebudowane zostaną dwie zatoki autobusowe zlokalizowane wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Centrum oraz Plac Górników. Projekt przebudowy zatok autobusowych zakłada m.in. wykonanie dodatkowej zatoki, budowę chodnika w rejonie obecnego zieleńca za wiatą przystanku oraz budowę budynków usługowo-socjalnych w skład, których wchodzić będą pomieszczenia toalet publicznych, punktu prasowego i kawiarenki prasowej.

Diametralnie zmieni się również zagospodarowanie Placu Górników. Przebudowany zostanie wjazd
z ul. Grunwaldzkiej oraz układ komunikacyjny
– z naciskiem na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
W zachodniej części placu powstanie
zadaszony parking rowerowy, w skład którego wchodził będzie właściwy parking oraz budynek socjalny. Parking umożliwi użytkownikom na bezpieczne pozostawienie własnego roweru, jak również będzie stanowić bazę przyszłej miejskiej wypożyczalni rowerów. Parking wyposażony zostanie w kilkadziesiąt stojaków dwustanowiskowych, co daje pojemność na prawie 180 rowerów. W północnej części płyty postojowej przewidziano miejsce na ławki, na których będzie można odpocząć lub przygotować się do jazdy. Parking będzie zadaszony przekryciem membranowym rozpiętym
na konstrukcji stalowej.

W okresie zimowym, kiedy nie ma zapotrzebowania na przechowywanie rowerów stojaki mogą być przechowywane w pomieszczeniach magazynowych, zadaszona płyta parkingu może być wykorzystywana do innych celów, np. do urządzenia ślizgawki.

Wykonawcą całości robót budowlanych jest firma Gardenbud Sp. z o.o. z Krakowa, a wartość tych robót wyniesie blisko 5,2 mln zł. Planowany termin zakończenia robót: 30-09-2018 r.

  • Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej

Rozbudowa oraz termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w centrum miasta staje się faktem.
19 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie została podpisana umowa na roboty budowlane. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remontem instalacji i pozostałej infrastruktury technicznej.

Główny cel inwestycji to roboty termomodernizacyjne hali widowiskowo-sportowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz budowa budynków magazynowych. W zakres przedmiotu inwestycji wchodzi pośrednio częściowy remont pomieszczeń wewnętrznych, instalacji oraz zmiana zagospodarowania terenu wokół hali. Obiekt dzięki zrealizowanej inwestycji zyska energooszczędne wnętrze oraz nowoczesną bryłę, której zalety podkreślą zaprojektowane iluminacje świetlne.


Umowa została podpisana z firmą P.B. DOMBUD S.A. z Katowic, a jej wartość to około 13,5 mln. zł. Termin zakończenia robót założono na 30-09-2018 r.
Umowa dofinansowania z RPO WSL na lata 2014-2020.

  • Budowa parkingu podziemnego i kładki przy Hali

W tym miesiącu rusza budowa parkingu podziemnego i kładki przy hali MCKIS. Wykonawcą robót budowlanych jest firma DOMBUD S.A. z Katowic. Podpisana umowa z wykonawcą opiewa na kwotę
11 263 325,00 mln zł, a termin realizacji zadania to 30-04-2019 r.

Zakres zadania to budowa połączenia pieszo-rowerowego hali widowiskowo-sportowej z centrum przesiadkowym oraz budową zadaszonego parkingu z automatyką parkingową.

Zaprojektowana kładka ma za zadnie bezkolizyjne poprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego (w tym osób niepełnosprawnych) nad ul. Grunwaldzką oraz zapewnić możliwie najłatwiejsze połączenie pomiędzy Centrum przesiadkowym, a obiektami użytku publicznego tj. Miejskim Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie.

Parking stanowić będzie żelbetowa konstrukcja słupowo-płytowa o wymiarach w rzucie 28,7x100m. Obszar ten umożliwiał będzie zaparkowanie 92 pojazdów i wyposażony zostanie w stanowiska umożliwiające doładowanie samochodu elektrycznego.

Strop parkingu zostanie zagospodarowany przez nieregularnie ukształtowany obszar zieleni z wydzielonymi chodnikami i przejściami dla pieszych.

Efekt wizualny dopełni zaprojektowane oświetlenie kładki oraz parkingu. Kładka będzie oświetlona przez źródła światła umieszczone w pochwycie balustrad. Parking poza tradycyjnym elektrycznym oświetleniem poziomu miejsc postojowych podwieszonym do sufitu dodatkowo będzie korzystał z 18 świetlików
o średnicy Ø1800 w dzień pełniące funkcję doświetlające wnętrze parkingu, natomiast po zmierzchu stanowiące dodatkowy efekt świetlny na stropie parkingu. Zagospodarowany strop parkingu oświetlono przez punktowe źródła światła w przegrodach z blachy kortenowskiej oddzielających obszary porośnięte trawami od ciągów pieszych. Dodatkowo występują słupki oświetleniowe LED rozmieszczone w ilości
od 1-4 słupków na obszar zieleni w zależności od jego wielkości.

Umowa dofinansowania z RPO WSL na lata 2014-2020.

  • Miejskie Centrum Integracji Transportu – integracja dróg rowerowych – VELOSTRADA

Velostrada to pierwsza tego rodzaju droga w kraju – będzie bezkolizyjna, posiadająca dwie jezdnie
i chodnik dla pieszych, którzy chcieliby wzdłuż trasy rowerowej poruszać się między dzielnicami. Na trasie 10 km dróg dla rowerów, między Osiedlem Stałym a Centrum znajdą się dwie kładki i jeden tunel.

Inwestycja Miejskie Centrum Integracji Transportu w Jaworznie – integracja dróg dla rowerów w Jaworznie, odcinek 1 i 2 (MCIT – Velostrada) została podzielone na dwa zadania.

Zadanie 1: Budowa obiektów inżynierskich, w zakresie których do wykonania są trzy obiekty inżynierskie (dwie kładki pieszo-rowerowe na ul. Kolejową oraz Piłsudskiego oraz tunel pod Trasą Śródmiejską). Dotychczas wykonano kładkę nad ul. Kolejowej w stanie surowym (rozebranie deskowania
i rusztowań – w drugim tygodniu stycznia 2018 r.).

Zadanie 2: obejmuje roboty drogowe na odcinku 1 – od ul. Puszkina na os. Stałym do ronda przy CH GALENA oraz na odcinku nr 2 od ul. Insurekcji Kościuszkowskiej w km 1 + 175 do Ciężkowic.  W zakresie robót drogowych dotychczas usunięto kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego w rejonie budowanych obiektów inżynierskich. Wspomniane przekładki sieci umożliwiają rozpoczęcie kolejnego etapu robót obiektów inżynierskich tj. budowę tunelu pod Trasą Śródmiejską oraz kładki nad ul. Piłsudskiego.

W związku z kooperacją przy budowie Velostrady dwóch firm, zadanie wymaga precyzyjnej jego koordynacji. Aktualnie inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem, który przewiduje zakończenie robót budowlanych do dnia 30-09-2018 r wraz z uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania budowanych obiektów.

Wykonawca obiektów inżynierskich: Konsorcjum AZIBUD Sp. z o.o., Banimex Sp. z.o.o z Będzina

Wykonawca robót drogowych: DROGOPOL Z-W z Katowic

Wartość kontraktu na roboty budowlane: obiekty inżynierskie: 5 324 670.00 PLN, roboty drogowe: 9 687 432.24 PLN

Umowa dofinansowania z RPO WSL na lata 2014-2020.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

4 KOMENTARZE