Walne Zgromadzenie w SM Górnik

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie SM GÓRNIK w Jaworznie odbyło się 24 stycznia.

Katarzyna Martyka, Prezes Zarządu SM Górnik
REKLAMA

Tematem Zgromadzenia były zmiany statutowe, które Spółdzielnia jest zobowiązana wprowadzić po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Podjęte uchwały to pierwszy etap zmian, które czekają Spółdzielców w tym roku. Zarząd jest zadowolony z przebiegu wszystkich części spotkania oraz frekwencji.
Dodać należy, że na spotkaniach poszczególnych administracji dyskutowano również o bieżących potrzebach mieszkańców i konieczności angażowania się przez nich w życie Spółdzielni.Walne przyjęło też stanowisko w sprawie utrzymania stanowisk kontenerowych należących do Spółdzielni.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki