Co z przychodnią w Jeleniu? Jest petycja do Prezydenta!

Nie przeszkodził deszcz, nie przeszkodziła też niska temperatura – mieszkańcy Jelenia zebrali się pod budynkiem przychodni aby mówić o problemach z dostępem do lekarzy.

REKLAMA

W ten sposób mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw wobec zmian, jakie w ostatnich latach zaszły w lokalnym ośrodku zdrowia.

Konkretnie chodzi o możliwość korzystania z opieki lekarskiej pediatry oraz internisty.

Do roku 2014, w jeleńskim MCM lekarze pełnili dyżury przez 5 dni w tygodniu, „wyrabiając” cały etat. Co najważniejsze – mieszkańcy mieli łatwy dostęp do samej placówki. Niestety, realia się zmieniły. Dziś lekarze dyżurują w ograniczonym wymiarze godzin.

Mieszkańcy Jelenia, jak sami tłumaczą, zmuszeni są do korzystania z usług przychodni w sąsiednich dzielnicach. Tu pojawia się problem braku wolnych miejsc i samej logistyki – ze względu na wiek pacjenta czy brak samochodu – sam dojazd do przychodni jest mocno utrudniony.

Na spotkaniu zbierano podpisy pod petycją, której adresatem ma być prezydent Jaworzna –  Paweł Silbert

-Mieszkańcom zależy, aby w ośrodku zdrowia na codzień przyjmowali lekarze pediatra i internista, tak jak to miało miejsce do 2014 r. Społeczność lokalna uważa, że 4 tys. mieszkańców dzielnicy nie ma wystarczająco zapewnionej podstawowej opieki zdrowotnej w MCM „Jeleń”. – informuje radna dzielnicy Jeleń Renata Chmielewska.


We wstępie czytamy: Mieszkańcy apelują do Prezydenta, który w imieniu gminy odpowiada za prawidłową realizację ustawy, w tym za zabezpieczenie zdrowotne, o zapewnienie w MCM „Jeleń” całego etatu lekarzy: internisty i pediatry, tak jak to miało miejsce w MCM „Jeleń” do 2014 r. W najbliższych dniach petycja ma trafić na biurko  prezydenta.

Swoje Stanowisko w sprawie MCM Jeleń wyraził Zakład Lecznictwa Otwartego. W oświadczeniu czytamy m.in.:

„Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie oświadcza, że nie było i nie ma żadnych planów związanych z ograniczaniem pracy, czy też likwidacją przychodni w Jeleniu. ZLO, zgodnie z przyjętą strategią, świadczy usługi medyczne we wszystkich dzielnicach Jaworzna – w tym w Jeleniu – i ta strategia nie ulegnie zmianie.
Przychodnia w Jeleniu pracuje w trybie planowym, zgodnie z zawartym kontraktem z NFZ. W placówce przyjmowani są pacjenci w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny, pediatra) oraz stomatologii.”

Czytamy też:

(ZLO) „Apelujemy o niewprowadzanie pacjentów w błąd i niewywoływanie wśród nich niepokoju. Wyrażamy również zaniepokojenie i głęboką dezaprobatę wobec wykorzystywania pacjentów do realizacji prywatnych celów politycznych.”

 

Więcej w kolejnym wydaniu gazety „Co tydzień”

Co tydzień Jaworzno

(pełną treść oświadczenia przeczytać można poniżej)

Wydaje się, że na rozwiązanie problemu mieszkańcy Jelenia będą musieli jeszcze trochę poczekać.

 

Treść petycji mieszkańców Jelenia do Prezydenta Pawła Silberta:

PETYCJA mieszkańców dzielnicy Jaworzno- Jeleń do Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta:

„Panie Prezydencie, obecna sytuacja w dzielnicy Jeleń jest kryzysowa. Codzienna obsługa
medyczna lekarzy: internisty i pediatry w Miejskim Centrum Medycznym „Jeleń” dla mieszkańców jest priorytetem. Niedopuszczalne jest, aby pacjenci z gorączką i ciężko chorzy nie mieli zabezpieczonej podstawowej opieki zdrowotnej w MCM „Jeleń” ul. Wygoda 60. Chodzi o zdrowie i życie 4 tysięcy mieszkańców dzielnicy. Mieszkańcy apelują do Prezydenta, który w imieniu gminy odpowiada za prawidłową realizację ustawy, w tym za zabezpieczenie zdrowotne, o zapewnienie w MCM „Jeleń” całego etatu lekarzy: internisty i pediatry, tak jak to miało miejsce w MCM „Jeleń” do 2014r.
Do zadań własnych gminy należy podstawowa opieka zdrowotna i to Prezydent Jaworzna powinien rozwiązywać problemy mieszkańców. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 16 ust. 1 Konstytucji RP mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową i gmina powinna zaspokajać ich konkretne potrzeby. Opieka zdrowotna należy do jednych z najważniejszych obowiązków
władz publicznych. Zgodnie z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, wszyscy obywatele, niezależnie od ich sytuacji materialnej, mają zagwarantowany równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Elementarnym zadaniem opieki zdrowotnej jest zapewnienie zdrowym i chorym świadczeń w miejscu zamieszkania. Usługi te są wykonywane w godzinach podstawowej działalności świadczeniodawców od poniedziałku do piątku. Świadczenia POZ są wykonywane w ramach aktualnych limitów do których należy min: opieka lekarza internisty i lekarza pediatry. Niestety pomimo faktu, iż Pan Prezydent Paweł Silbert odpowiada za bezpieczeństwo zdrowotne Jaworzna i ma do realizacji tych zadań między innymi takie instytucje jak: ZLO Sp. z o.o. – robi to w sposób niezadowalający mieszkańców dzielnicy Jeleń.

Od 2014 r. mieszkańcy mają problem z opieką medyczną w MCM „Jeleń”, po przejściu na emeryturę lekarzy: internisty i pediatry, o czym informowałam już wówczas w interpelacjach Pana Prezydenta jako radna RM. Wsłuchując się w głosy mieszkańców przypominałam o ich prawach, które mają zapewnione w konstytucji i ustawie o samorządzie gminnym. Obecnie mamy w dzielnicy sytuację kryzysową. W MCM „Jeleń” brakuje: lekarza internisty i lekarza pediatry, którzy pracowaliby na cały etat. Osoby chore nie mają zapewnionej podstawowej opieki medycznej i odsyłane są do innych
ośrodków zdrowia na terenie miasta Jaworzna. Z uwagi na brak systematycznej i kompleksowej opieki pediatry, który przyjmuje tylko 3 razy w tygodniu, bardzo duża grupa rodziców przepisała swoje dzieci do innych placówek NFZ na terenie miasta
Jaworzna. Niemniej deklarują chęć powrotu do MCM „Jeleń”jeśli będzie zapewniona opieka pediatry w wymiarze standardowym – czyli przez pięć dni w tygodniu, tak jak to miało miejsce do 2014 r. Lekarz internista, który przyjmował dorosłych zachorował i nie wiadomo kiedy wróci do pracy. Jako radna RM, po fali telefonów, które otrzymałam od mieszkańców dzielnicy skierowałam w styczniu interpelację do Pana Prezentata. Z odpowiedzi, którą otrzymałam ze ZLO w Jaworznie wynika, że nie będzie zastępstwa na czas choroby lekarza internisty, ponieważ są braki w zasobach kadrowych
spółki. Ponad 4 tysiące mieszkańców dzielnicy Jeleń obecnie nie ma systematycznej podstawowej opieki zdrowotnej w Miejskim Centrum Medycznym „Jeleń”. Osoby starsze wymagające częstszych wizyt u lekarza internisty i chore dzieci nie mają stałej opieki medycznej. Jeżeli lekarz przebywa na dłuższym L-4, urlopie wypoczynkowym nie ma kontynuacji leczenia i profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia pacjenta w MCM ”Jeleń”, gdyż nikt w tym czasie go nie zastępuje.

Przez wiele lat mieszkańcy dzielnicy Jeleń, podatnicy NFZ mieli zapewnioną opiekę lekarzy: internisty, pediatry, stomatologa i ginekologa. Obecnie polityka ZLO Jaworzno z roku na rok ogranicza zakres opieki zdrowotnej w dzielnicy Jeleń. Pacjenci MCM „Jeleń” są systematycznie odsyłani do innych przychodni na terenie naszego miasta a najczęściej do MCM „Byczyna”. Mieszkańcy Jelenia zwracają uwagę na kuriozalną sytuację. Argumentują że w dzielnicy Byczyna są dwa ośrodki zdrowia finansowane
przez NFZ a w Jeleniu jeden praktycznie niedziałający.

Jako mieszkańcy dzielnicy Jeleń zwracamy się do Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta o rozwiązanie priorytetowego problemu w naszej dzielnicy.”

Mieszkańcy dzielnicy Jeleń

 

Pełna treść oświadczenie ZLO ws. przychodni w Jeleniu:

Oświadczenie ws. przychodni w Jeleniu

„Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie oświadcza, że nie było i nie ma żadnych planów związanych z ograniczaniem pracy, czy też likwidacją przychodni w Jeleniu. ZLO, zgodnie z przyjętą strategią, świadczy usługi medyczne we wszystkich dzielnicach Jaworzna – w tym w Jeleniu – i ta strategia nie ulegnie zmianie.

Przychodnia w Jeleniu pracuje w trybie planowym, zgodnie z zawartym kontraktem z NFZ. W placówce przyjmowani są pacjenci w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny, pediatra) oraz stomatologii.
Apelujemy o nie wprowadzanie pacjentów w błąd i nie wywoływanie wśród nich niepokoju. Wyrażamy również zaniepokojenie i głęboką dezaprobatę wobec wykorzystywania pacjentów do realizacji prywatnych celów politycznych.
Pragniemy również podkreślić, że Zespół Lecznictwa Otwartego realizuje kompleksowe usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej w ramach 19 poradni. Spółka dysponuje dziesięcioma placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w których usługi świadczy w sumie 36 lekarzy. Przychodnie świadczące usługi w ramach POZ – obok ZLO Jeleń – dostępne są w dziewięciu innych lokalizacjach, tj. w ZLO Podłęże, Podwale, Szczakowa, Leopold, Osiedle Stałe, Łubowiec, Ciężkowice, Byczyna, Kościuszko. Taka struktura spółki – tj. jako sieci poradni w wielu lokalizacjach – umożliwia jaworznianom – w tym mieszkańcom Jelenia – nie tylko dostęp do ponad 100 lekarzy różnych specjalności i 90 pielęgniarek, ale i pozwala na swobodny wybór przychodni, lekarzy prowadzących oraz pozyskanie porady lekarskiej (niezależnie od złożonej deklaracji do lekarza pierwszego kontaktu), dając tym samym pacjentowi np. możliwość wyboru najlepszego terminu i zabezpieczenia opieki zdrowotnej w wypadku niedostępności lekarza w danej lokalizacji. Wybór konkretnej poradni i specjalisty ułatwia nie tylko centralna rejestracja telefoniczna, ale i nowa strona internetowa spółki dostępna pod adresem www.zlo-jaworzno.pl, która umożliwia m.in. e-rejestrację do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Godziny otwarcia poszczególnych poradni i gabinetów oraz listę personelu można sprawdzić na stronie internetowej spółki, poprzez infolinię lub osobiście.”

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki