W Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbyło się spotkanie prezydenta miasta i naczelników wydziałów gospodarczych gminy z prezesem i członkami Jaworznickiej Izby Gospodarczej, którego tematem było podsumowanie wspólnych działań w 2017 r. oraz omówienie propozycji przedsięwzięć na rok bieżący.

REKLAMA

W niezwykle ciekawej i owocnej dyskusji, strony porozumienia wyraziły potrzebę dalszego współdziałania w ramach wieloletniej umowy podpisanej przez prezydenta Silberta prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Dla rozwoju tej współpracy, wskazywano na potrzebę szukania nowych obszarów z życia gospodarczego i społecznego miasta dla wspólnie realizowanych przedsięwzięć.
Między innymi zgodzono się z pilną potrzebą wypracowania programu wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców, który to program wzmocniłby ich pozycję konkurencyjności na lokalnym rynku handlu i usług. W tym celu, w nieodległej przyszłości odbędą się dyskusje w zespołach obszarowych na temat nowych propozycji, w tym rozwiązań w zakresie zwolnień i ulg w podatkach i opłatach lokalnych.
Natomiast aby poprawić dostępność do ofert firm z branży drobnego handlu i usług znajdujących się w centrum miasta, rozważy się wyznaczenie nowych miejsc postojowych i dalszy rozwój tzw. zielonych stref do parkowania.
Pierwsze porozumienie o współpracy Gminy Jaworzno z Jaworznicką Izbą Gospodarczą zostało zawarte na lata 2013 – 2016. Aktualne porozumienie o współpracy obowiązuje do 2019 r.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki