W Jaworznie-Szczakowej podróże z nowego peronu

Na stacji Jaworzno-Szczakowa, podróżni pociągów w kierunku Katowic i Krakowa
korzystają już z nowego peronu

REKLAMA

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. włączają nowoczesne urządzenia sterowania ruchem, powstają bezkolizyjne skrzyżowania. Na odcinku Jaworzno Szczakowa – Trzebinia, modernizowanym za prawie 300 mln zł, widać efekty
inwestycji. 

Modernizacja linii E30 na odcinku Jaworzno Szczakowa – Trzebinia tworzy lepsze podróże.
Przebudowa stacji i przystanków osobowych, wymiana torów, sieci trakcyjnej i urządzeń
sterowania ruchem kolejowym zwiększa komfort i bezpieczeństwo podróży oraz przewozu towarów w regionie i na trasie międzynarodowego połączenia, Niemcy – Polska – Ukraina, od Zgorzelca po Przemyśl.

Na stacji Jaworzno Szczakowa w poniedziałek zakończono zasadniczy zakres przebudowy peronu nr 3. Został on podwyższony, co znacznie ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Pasażerom służy 200 m wiata i nowe oświetlenie. Są ławki, gabloty informacyjne oraz czytelne oznakowanie. Podłączona jest informacja głosowa. Dojść na peron można podziemnym
przejściem. 

Prace w tym obiekcie jeszcze się kończą. Pasażerowie w tym roku będą mogli
skorzystać z 2 wind – od strony miasta i na peron. Bezpieczeństwo zapewnią nowoczesne urządzenia. Na stacji w Jaworznie Szczakowej zbudowano lokalne centrum sterowania. Komputerowe urządzenia zapewnią bezpieczne sterowanie ruchem kolejowym na odcinku Jaworzno Szczakowa – Trzebinia. Nowe pomieszczenia i systemy poprawią także warunki pracy dyżurnych ruchu.

Kontynuowane są prace przy budowie wiaduktów drogowych w Jaworznie w ciągu
ul. Bukowskiej i Mroczka oraz w Balinie. Bezkolizyjne obiekty zwiększą poziom
bezpieczeństwa, gdyż zastąpią przejazdy kolejowo – drogowe.
Na stacji Jaworzno Ciężkowice trwa budowa przejścia pod torami oraz nowego peronu.
Na przystanku w Balinie budowana jest kładka dla pieszych. Prace na tym odcinku obejmują 15 km linii kolejowej, 33 obiekty inżynieryjne, a także 2 przejazdy kolejowo – drogowe. Przystanki w Jaworznie Ciężkowicach i Balinie będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Szybsza i sprawniejsza podróż do Krakowa
Dzięki modernizacji zwiększy się przepustowość linii, a dostosowanie jej do prędkości 160 km/h znacznie skróci czas przejazdu m.in. na trasie Katowice – Kraków. Zakończenie prac na odcinku Jaworzno Szczakowa – Trzebinia planowane jest w I kwartale 2019 r. Koszt modernizacji odcinka to 296 mln zł netto.
Na linii Katowice – Kraków zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2020 r. Wówczas najszybsze pociągi pokonają trasę w ok. 1 godzinę. Wartość projektu Katowice – Kraków to ok. 2,0 mld złotych netto.

Projekt na linii E30 Katowice – Kraków realizowany jest w ramach unijnego instrumentu
finansowego CEF „Łącząc Europę”.

info: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.