Dzielnice: tak, a nie inaczej – Podłęże – historia nazwy

Podłęże jest jednym z najbardziej rozbudowanych i największych osiedli w Jaworznie. Nazwa tego osiedla posiada geograficzne zaszłości.

REKLAMA

Hipoteza jest taka, że niegdyś jeden z folwarków należących do księdza, który znajdował się w okolicach dzisiejszego Wysokiego Brzegu nazywał się Podłęże. Folwark jednak spłonął, a nazwa prawdopodobnie została przeniesiona na tereny znajdujące się bliżej centrum Jaworzna.

Ciekawostką jest również to, że w dniu 14.12.1978 r. odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego (dokument rozpoczynający w uroczysty sposób budowę, inicjatywę przedsięwzięcia. Wymienia się w nim inicjatorów, fundatorów, budowniczych danego przedsięwzięcia. Często uroczyście podpisywany i wmurowywany w fundament rozpoczętej budowy) osiedla Podłęże, na którym nadano nazwę osiedla „Zjednoczenia Polskiego Ruchu Robotniczego”. Klucze do ostatnich nowo wybudowanych mieszkań na osiedlu Podłęże zostały oddane w kwietniu 1992. Nazwa Osiedle Zjednoczenia Polskiego Ruchu Robotniczego nigdy się nie przyjęła i do dziś funkcjonuje nazwa Osiedle Podłęże lub po prostu Podłęże.

Ulica Wilcza, druga połowa lat 80.

Ciekawe jest również to, że podobnie jak Podwale, poszczególne części Podłęża również mają swoje własne, dawno zapomniane nazwy.

„Chrusty” – nazwa nawiązuje do szybko usychających krzewów i drzew nadających się na opał, dzisiejsze tereny Leopoldu.

„Księża Górka” – podłużny pagórek, który ciągnie się od dawnej stacji kolejowej do Chrustów.

„Golisuki” – nieurodzajne tereny z wychodniami pokładów węgla, dzisiejszy teren parku, stacji paliw i części lasu.

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego

Pozostałe artykuły:

Budowa kościoła
- REKLAMA -


Zewnętrzne linki