Dzielnice: tak, a nie inaczej – Długoszyn – historia nazwy

Kościół przy ul. Srebrnik w Długoszynie

Nazwa Długoszyna pochodzi od imienia własnego Długosz, którym określało się wysokiego/długiego człowieka.

REKLAMA

Podobno jak większość terenów Jaworzna, Długoszyn należał do klucza sławkowskiego, a jego tereny otrzymał biskup Prandota.

Na terenach Długoszyna w 1518 r. podobno znajdowały się kopalnie ołowiu, które zapewne były istotnym czynnikiem, który zdecydował o założeniu w tym miejscu wsi.

W latach 1518 i 1521 odebrano przywileje zezwalające na wydobycie ołowiu w Długoszynie, które niebawem miały stać się częścią korporacji Ungarische Handel.

Kaplica w Długoszynie, lata 70 XXw.

W 1565 r. następuje ponowne ożywienie prac górniczych na tych terenach. Jan Młoszowski i Walenty Minor otrzymują prawo do założenia kopalń galmanu, których złoża nie były zbyt bogate na tym terenie, co skutkowało szybkim zamarciem górnictwa.

W XVI w. w Długoszynie znajdował się młyn i tzw. „Dom Wjezdny”, a Białą Przemszą spławiano drewno, za które w 1570 roku zaczęto pobierać cło.

W 1519 roku Długoszyn łączyły ze światem trzy drogi polne. Najstarsza z nich to tzw. Górna Droga. O pozostałych dwóch zapiski pojawiają się dopiero w 1748 r. Pod Długoszynem krzyżowały się niegdyś dwie drogi główne, z których pierwsza prowadziła z Krakowa do Będzina, a druga z Chrzanowa do Będzina.

Pozostałe artykuły:

Natalia Uroda

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
Advertisement