Trwa zbieranie podpisów pod petycją w sprawie dworca w Szczakowej

Nieformalny komitet, którego celem ma być wyegzekwowanie od władz miasta wypracowania koncepcji przywrócenia dworca w Szczakowej do życia, cały czas zbiera podpisy pod stosowną petycją

REKLAMA

Przypomnijmy, że Od 10 lat budynek niszczeje, a wszelkie próby i deklaracje jaworznickiej władzy mające doprowadzić do przywrócenia świetności tego miejsca okazały się nieskuteczne. Grupa osób postanowiła zbierać podpisy mieszkańców, aby uświadomić władze Jaworzna o konieczności wypracowania nowego rozwiązania.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej padły pewne sugestie ze strony Prezydenta Miasta, że warto stworzyć zespół, którego zadaniem będzie opracowanie propozycji zmiany prawa, pozwalających na przejęcie na własność samorządów czy Skarbu Państwa nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego.
A dokładnie taki problem ma jaworznicki dworzec – księga wieczysta budynku zaginęła dawno temu… we Lwowie.


Budynek bezsprzecznie ma spory potencjał, a może mieć jeszcze większy – kończy się przecież remont linii kolejowej E30, dzięki czemu Jaworzno – Szczakowa znów zapełni się podróżnymi.

Poniżej publikujemy pełną treść manifestu, który zapisał radny rady miasta Jerzy Nieużyła.

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta Jaworzna

Inicjatywa powstała z potrzeby mobilizacji wszystkich mieszkańców, którym nieobojętna jest historia, tradycja oraz przyszłość naszego miasta (niezależnie od poglądów i sympatii politycznych) do obrony 150-letniego budynku dworca PKP w Szczakowej, któremu grozi marginalizacja, zniszczenie, a nawet wyburzenie, jako konsekwencja braku wykorzystania go (obecnie i w przyszłości) do obsługi podróżnych.

Naszym celem jest, przywrócenie dworca PKP do jego dawnej świetności, by był on ponownie piękną i pożyteczną wizytówką naszego miasta.

Impulsem do powstania Inicjatywy był brak zainteresowania Pana Prezydenta miasta losem budynku dworca, pomimo że:

– Rada Miasta na sesji 27 marca 2018 podjęła uchwałę w sprawie rewitalizacji Szczakowej, w której (na podstawie konsultacji z mieszkańcami przeprowadzonych w 2015 r.) w projekcie nr 20 przewidziano adaptację i przebudowę dworca PKP i placu dworcowego w Szczakowej na węzeł przesiadkowy z systemem park&ride (zaparkuj i jedź dalej), obsługującym autobusową komunikację publiczną z centrum przesiadkowym przy dworcu PKP,
– na ręce Prezydenta kierowane były interpelacje dotyczące wykorzystania budynku dworca do celów obsługi zaprojektowanego Miejskiego Centrum Integracji Transportu Szczakowa,
– Komisja Gospodarki Rady Miasta Jaworzna skierowała do Prezydenta miasta wniosek dotyczący zmiany projektu Miejskiego Centrum Integracji Transportu Szczakowa z uwzględnieniem wykorzystania zabudowań historycznego dworca kolejowego.

Pan Prezydent pozostał nieugięty i niewzruszony, zlekceważył powyższe uchwały i wnioski szerokiego gremium przedstawicieli społeczeństwa (wybranych przez mieszkańców) i zdecydował o realizacji (bez jakichkolwiek zmian) projektu Miejskiego Centrum Integracji Transportu Szczakowa z pominięciem budynku dworca kolejowego.

Niestety, projekt ten jest szkodliwy dla interesu miasta i jego mieszkańców, gdyż eliminuje udział budynku dworca kolejowego w obsłudze podróżnych, oddala (w nieokreśloną przyszłość) perspektywę powrotu przez kolej do funkcji dworca w historycznym budynku dworca PKP.

Projekt Miejskiego Centrum Integracji Transportu Szczakowa stanowi nowoczesna konstrukcja postawiona przed budynkiem dworca, przysłaniająca budynek do połowy jego wysokości, która ma przejąć funkcje obsługi pasażerów autobusów komunikacji miejskiej i kolei.

Obecnie i w najbliższych planach PKP nie przewiduje się dworca w Szczakowej, mowa jest jedynie o przystanku kolejowym.

A przecież w przeszłości stacja kolejowa w Szczakowej była naszym oknem (a właściwie bramą) na świat i taką powinna być w przyszłości.

Przez lata, dziesiątki lat, a nawet wieki dworzec w Szczakowej był wizytówką miasta, ważnym jego elementem, z którym miał kontakt każdy podróżny przyjeżdżający do Szczakowej koleją. Niestety, wskutek zaniechań oraz braku zainteresowania losem dworca ze strony PKP i miasta, wszystkich podróżnych przybywających koleją do Szczakowej witają ponure oczodoły okien, nieczynnych zabudowań dworca kolejowego.

W pamięci podróżnych przejeżdżających w przyszłości przez stację Jaworzno Szczakowa pozostanie widok nieczynnego budynku dworca i związane z tym – niestety – negatywne wrażenie i wyobrażenie na temat naszego miasta.

Na tym nie kończą się kłopoty naszych mieszkańców. Będą zmuszeni kupować bilety u konduktora, a jesienią i zimą marznąć (w oczekiwaniu na pociąg) na nowoczesnych, ale nieosłoniętych peronach przystanku Szczakowa.

Najbardziej jednak ucierpi interes miasta i jego mieszkańców z powodu niedoceniania przez Pana Prezydenta Silberta roli, jaką w niedalekiej przyszłości odegra szybka kolej aglomeracji śląsko-małopolskiej (o której wspominał na spotkaniu z mieszkańcami minister infrastruktury Andrzej Adamczyk).

Gdy Pan Prezydent Silbert zrealizuje swoje ambitne plany na następną kadencję, to będziemy mieć w perspektywie w mieście eksperymentalny Hyperloop, autonomiczne autobusy elektryczne bez kierowcy, ale brak dworca PKP i brak pełnego dostępu mieszkańców do szybkich połączeń kolejowych z aglomeracjami: śląsko-zagłębiowską i krakowską.

Nasi mieszkańcy znajdą się w takiej sytuacji, jak ktoś, kto dysponuje super nowoczesnym komputerem, ale bez pełnego dostępu do internetu.

Dlatego wzywamy mieszkańców miasta do poparcia naszego sprzeciwu wobec aktualnego projektu Miejskiego Centrum Integracji Transportu Szczakowa wykonanego z pominięciem budynku dworca kolejowego.

Domagamy się od Pana Prezydenta Miasta Jaworzna zmiany ww. projektu zgodnie z Punktem 20. Programu Rewitalizacji uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie z dn. 27 marca 2018, który polega na adaptacji i przebudowie dworca PKP i placu dworcowego w Szczakowej na węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP i dołożenia wszelkich starań, aby (w porozumieniu z PKP) przywrócić funkcję dworca kolejowego w jego dawnej, historycznej siedzibie.

Wobec faktów lekceważenia przez Pana Prezydenta opinii mieszkańców oraz ich reprezentantów z wyboru, jesteśmy zmuszeni sięgnąć po środki demokracji bezpośredniej i zapytać bezpośrednio mieszkańców o ich zdanie w tej sprawie. Liczymy na poparcie mieszkańców na specjalnie przygotowanych listach poparcia naszych ww. wniosków do Pana Prezydenta.

Wszystkich chętnych do poparcia naszych działań prosimy o kontakt z redakcją „CT” i zapraszamy do współpracy.

Mamy nadzieję, że wspólnie uratujemy dworzec kolejowy w Szczakowej przed wyburzeniem, czyli losem, jaki czeka n.p. dworzec kolejowy (niemal tak stary, jak nasz) w Katowicach-Murckach.

Jerzy Nieużyła, radny Rady Miejskiej

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
Advertisement