Dzielnice: tak, a nie inaczej – Wilkoszyn – historia nazwy

Lokomotywownia w Wilkoszynie

Nazwa Wilkoszyn nawiązuje do woja Wilka, który żył na tych terenach w czasach panowania króla Władysława Jagiełły.

REKLAMA

Podobno w założonej przez Wilka osadzie przez pewien czas rezydował wcześniej wymieniony król Polski, a w znajdującej się ongiś na tych terenach puszczy, żyli kopacze rudy galenowej zwani Wilkosami.

Obszar Krajobrazu Chronionego Dobra-Wilkoszyn, który obejmuje kompleks leśny wraz z łąkami, powstał na mocy uchwały Rady Miejskiej w 1993 roku i znajduje się w Niecce Wilkoszyńskiej.

Wilkoszyn, Obszar Krajobrazu Chronionego

Głównym zadaniem utworzonego Obszaru jest ochrona fauny i flory. Na jego terenie możemy znaleźć rzadkie oraz chronione gatunki roślin i źródła wody siarczanej. Obszar spełnia nie tylko funkcję przyrodniczą, ale i dydaktyczną.

Pozostałe artykuły:

NU

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
Advertisement

1 KOMENTARZ

  1. Rozwinięcie tematu na podstawie internetu:”Obszar Chronionego Krajobrazu „Dobra-Wilkoszyn” utworzono na mocy uchwały Rady miejskiej w 1993 r., celem ochrony rzadkich roślin i źródeł wody siarczanej. Obejmuje on kompleks leśny wraz z łąkami północno-wschodniej części miasta, pomiędzy dzielnicami Śródmieście, Ciężkowice, Wilkoszyn i Dobra, znajdujący się w Niecce Wilkoszyńskiej. Teren otoczają Garby: Ciężkowicki i Jaworznicki, a przecina potok Łużnik, który w dzielnicy Szczakowa wpada do Koziego Bordu (dopływu Białej Przemszy). Dobrym punktami widokowymi są wzgórza Garbu Jaworznickiego (szczególnie Sodowa Góra).
    W części zachodniej Obszaru znajduje się sztuczny zbiornik wodny, który powstał w latach 70., w wyniku działalności człowieka. Ogromnym walorem tego terenu jest bardzo zróżnicowana flora (roślinność leśna, łąkowa, nadwodna i wodna) oraz fauna. Wśród nich znajdują się również gatunki rzadkie takie jak: obuwik pospolity, dziewięciornik błotny, borówka bagienna, przetacznik błotny, okrężnica bagienna oraz chronione m.in. kalina koralowa, kosaciec syberyjski, lilia złotogłów, mieczyk dachówkowaty, storczyk krwisty i szerokolistny, żłobik koralowy.
    Świat zwierząt, występujących na tym terenie, tworzą m.in. ptaki: dzięcioł duży, ptaki śpiewające – np. sikory, sójki, mysikróliki, ptaki drapieżne – jatrząb, myszołów, pustułka; ryby: karaś srebrzysty, karaś zwyczyjny, słonecznica, śliz; płazy ropucha szara, żaba trawna, traszka zwyczajna; gady: padalec, jaszczurka żyworodna; owady: chrząszcze, motyl rusałka żałobnik; a także sarny, kuny, lisy, dziki i inne zwierzęta leśne.”