REKLAMA

Zakup nieruchomości to dla wielu z nas inwestycja życia. Z jednej strony jesteśmy w stanie zadłużyć się na całe życie z tej okazji. Z drugiej strony, w wielu przypadkach często sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele jest niuansów związanych z zakupem nieruchomości.

Nie zdajemy sobie na przykład sprawy ze wszystkich opłat, które musimy ponieść niejako przy okazji. A są to często opłaty procentowe, które wprost wynikają z wartości nieruchomości. Zanim zatem zaczniemy podziwiać nasze wymarzone mieszkanie oraz meblować je, przyjrzyjmy się jednym z najczęściej ignorowanych opłat przy zakupie nieruchomości. Z częścią z nich zapoznać możesz się odwiedzając stronę https://najlepszy-prawnik.pl/kancelaria-notarialna-notariusz/.

Opłaty przy kupnie mieszkania

Kupno mieszkania generuje opłaty i koszty, które z jednej strony nie zależą od ceny transakcyjnej, z drugiej zaś w oparciu o nią nabierają swojej wielkości. Choć może być to nieco chaotyczne, to już spieszymy z wyjaśnieniami.

Koszty kupna mieszkania w pierwszej kolejności, to oczywiście cena transakcyjna oraz wszystkie opłaty przy zakupie mieszkania związane z kredytowaniem inwestycji. Cena transakcyjna to ostateczna cena, którą wynegocjujesz ze sprzedającym. Koszt obsługi kredytu, to oczywiście wszystkie odsetki, prowizje oraz opłaty bankowe, oraz wymagany przez Komisję Nadzoru Finansowego wkład własny (w roku 2018 wynoszący 20 % w niektórych bankach, lub 10 % z dodatkowym ubezpieczeniem w innych). Musimy zatem na te koszty być przygotowani. Nie są to jednak jedyne koszty przy zakupie mieszkania.

W pierwszej kolejności to, co nas czeka, to poniesienie kosztów notariusza. Omówimy je nieco szerzej w kolejnych akapitach, tutaj zasygnalizujemy, że są to koszty sporządzenia aktów notarialnych oraz taksy notarialne za czynności notariusza.

Kolejnym kosztem jest podatek od czynności cywilno prawnych (PCC). Naliczony w wysokości 2 % wartości nieruchomości przez notariusza, jest doliczany do całkowitego kosztu zakupu nieruchomości i powinien być odprowadzany przez stronę kupującą. Jeśli kupujemy mieszkanie na kredyt, to za ustanowienie hipoteki na bank, pobierane jest dodatkowe 19 zł.

Ostatnie koszty, jakie generuje zakup mieszkania, to opłaty sądowe za wpisy w księdze wieczystej. Dla zakupu mieszkania na rynku wtórnym, najpopularniejsze opłaty to:

  • 60 zł – założenie księgi wieczystej (jeśli nieruchomość jej nie posiada)
  • 200 zł – opłata sądowa za wpis prawa własności,
  • 200 zł – opłata sądowa za wpis do hipoteki.

Jak jednak wspomnieliśmy, to nie wszystkie koszty. Pozostaje nam jeszcze przybliżenie kwestii taks notarialnych i opłat za czynności u notariusza.

Uwarunkowania prawne – taksa notarialna

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania znacznie powiększają koszty zakupu mieszkania. Notariusz jest osobą, która nadzoruje kupno mieszkania. To wynika niejako z jego obowiązków, nadanych przez ustawę Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. Ustawodawca chciał w ten sposób zabezpieczyć wszystkie strony transakcji przed potencjalnymi nadużyciami i wyłudzeniami w kwestii tak ważnej, jak sprzedaż nieruchomości, niejednokrotnie stanowiącej większą część majątku oraz miejsce do życia.

Dlatego też wszystkie tego rodzaju czynności przeprowadza się w obecności notariusza, który asystuje i wspomaga proces. Za tą asystę pobiera on stosowne wynagrodzenie. Ile zatem kosztuje notariusz przy kupnie mieszkania? Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania prezentujemy w kolejnym akapicie.

Ile kosztuje notariusz przy kupnie mieszkania w 2018?

Taksa notarialna, jaką generuje zakup mieszkania, jest dość mocno określona przez ustawodawcę. Miało to na celu nadanie czynnościom notarialnym charakteru urzędowego i dość dobrze spełnia rolę swoistego zabezpieczenia. Ustawodawca określił jednak górne limity, jak wysoka może być opłata notarialna przy zakupie mieszkania, dzięki czemu mamy pewność, że nie będzie ona zbyt zawyżona. Jak zatem wygląda opłata notarialna za zakup mieszkania? Ustawodawca w tym zakresie określił następujące limity oraz wielkości:

27Do powyższych opłat doliczamy stosowny podatek VAT.

Choć koszt notariusza, przy zakupie mieszkania wydaje się być całkiem spory, to warto zwrócić uwagę, że każda opłata notarialna przy zakupie mieszkania, może być negocjowana. Dlatego też to, ile ostatecznie kosztuje notariusz przy zakupie mieszkania zależy od tego, jak dobrze wynegocjowaliśmy sobie opłatę.

Jednakże opłata notarialna, jaką generuje zakup mieszkania ma jeszcze jeden, element składowy. Kiedy notariusz obsługuje kupno mieszkania, przygotowuje również akt notarialny. Potrzebujemy średnio około 3-4 kopii tego aktu, a opłata za jego przygotowanie to 6 zł + VAT za każdą rozpoczętą stronę.

Jeśli chodzi o koszty notarialne, to już wszystko. Jak widać, nie są to koszty małe. Jednakże w wielu przypadkach stanowią niewielką część wartości nieruchomości i są uiszczane za bezpieczeństwo i pewność, że dana transakcja została przeprowadzona z dbałością o interes wszystkich stron oraz ich równość. Notariusz bowiem stosuje szereg czynności, by zapewnić sobie niezależność, a ustawodawca go w tym wspomaga. Nawet gdyby skorzystanie z czynności notarialnych nie było obligatoryjne, to i tak w wielu przypadkach byłoby mocno zalecane dla osób, które nieruchomość kupują. Chodzi o czyste względy bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Koszty zakupu mieszkania mogą być dość spore i zawsze stanowią koszty obligatoryjne, które musimy bezwzględnie ponieść przy nabywaniu danej nieruchomości. Są jednak rozwiązaniem bardzo rozsądnym, gdyż notariusz stoi na straży równości stron transakcji i pilnuje jej prawidłowego przebiegu. Korzystając z usług notariusza możesz być pewny, że pouczy Cię, gdyby druga strona próbowała wdrożyć niekorzystny dla Ciebie zapis. Z drugiej strony są to koszty obligatoryjne, dlatego ich wystąpienie jest zwyczajnie narzucone przez ustawodawcę i musimy się z nimi pogodzić. Warto jednakże z wyprzedzeniem planować ich wydatkowanie, gdyż mają one wpływ na ostateczną cenę nieruchomości, a często na etapie negocjacji ceny transakcyjnej o tym zapominamy.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki