Bucze to wąski pas lasu liściastego porastającego północną stronę wzgórza dolomitowego znajdującego się w Pieczyskach. Nazwa ta nawiązuje do rosnących tam buków.

REKLAMA

Jest to jeden z nielicznych, zachowanych w granicach miasta fragment lasu grądowego. Porośnięte drzewami wzniesienia zbudowane są z dolomitów oraz wapieni triasowych, które były eksploatowane, w ramach złoża Gródek. Na tych terenach znajdowały się także złoża galeny.

Pomimo stosunkowo niewielkiej powierzchni (10,5 ha), obszar ten charakteryzuje się bogatym zasobem flory i fauny. W zasobach flory potwierdzono występowanie 10 gatunków zagrożonych i rzadkich w skali kraju oraz 16 gatunków chronionych.

Ze względu na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe w 2008 r. Remiza Leśna Bucze została objęta ochroną prawną w formie użytku ekologicznego.

We wrześniu br. prezydent Jaworzna Paweł Silbert podpisał umowę ze Śląskim Ogrodem botanicznym w Mikołowie, na mocy której powstanie Ogród Botaniczny Arboretum w Jaworznie.

Arboretum obejmie tereny Parku Gródek, Remizę Leśną Bucze oraz zrekultywowane tereny byłego wysypiska śmieci i skarpy dawnego wyrobiska Zakładów Dolomitowych.

NU

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
Advertisement

2 KOMENTARZE