Dzielnice: tak, a nie inaczej – Mostki – historia nazwy

Mostki to bardzo stara nazwa określająca bagna znajdujące się w południowej części Ciężkowic (rejon ulicy Luszowickiej).

REKLAMA

W XII w. na tych terenach znajdowała się osada kopaczy srebra i rudników. Natomiast w XII w. szukano tutaj galeny i złóż błotnej rudy. Nad strumieniem stawiano dymarki oraz prażarki, w których wzbogacano wydobytą rudę.

Mieszkańców założonej tu osady zwano Mrowcami, gdyż byli to kopacze, którzy jak mrówki rozkopywali ziemię oraz bagna.

Osada istniała do czasów wojen szwedzkich i została spalona w 1656 r. Po osadzie została jedynie biała słupowa kapliczka, która istnieje do dziś.

Obszar „Pola-Mostki” to kompleks terenów leśnych oraz towarzyszące im zarośla i łąki. Szatę roślinną tworzą lasy łęgowe i olszowe, zbiorowiska błotne, torfowiskowe i podmokłe łąki. Zlokalizowano tu również zbiornik przeciwpożarowy zwany „Suchym Stawem”. Na tym terenie znajduje się także meandrujący potok, który tworzy niewielkie rozlewiska oraz zabagnienia. Występuje tutaj 1 gatunek zagrożony w skali kraju oraz 4 gatunki zagrożone dla flory województwa śląskiego.

NU

Poprzednie artykuły:

źródło: źródło: Cz. Kempiński Nazwy Miejscowe Jaworzna – część II; Przyroda Miasta Jaworzna, UM Jaworzno

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki